14 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 28 martie 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 28 martie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 109

din 22 martie 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 martie 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 martie 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Instituția Prefectului județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 437/22.12.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al orașului Târgu Bujor privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al orașului Târgu Bujor și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și „Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători ediția a VI-a.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării ediției a IV-a a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”, ediția 2024 .

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 57/28.02.2022 privind aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 184/26.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 1 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii serviciului de ambulanță Tecuci, județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și S.C. C.F.R. S.A. – S.R.C.F. GALAȚI în vederea realizării în comun a lucrărilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată de pe drumul județean DJ 251 K în localitatea Independența.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiții: Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului cu presiune negativă, Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Anexei nr.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și situațiile financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2023..

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Validarea desemnării nominale a domnului Fănel-Cătălin RACOVIȚĂ-MIC, Împuternicit Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 27.03.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca


Articole înrudite