20 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

În articolul ce urmează vom prezenta exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului și a bunurilor acestuia. Potrivit art. 136 Cod Civil, ,,măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepția măsurilor care au caracter curent”.

Deseori apare întrebarea care este domiciliul minorului?

Astfel, conform art. 137 Cod Civil, ,,Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanţei de tutelă minorul poate avea şi o reşedinţă. Prin excepţie, tutorele poate încuviinţa ca minorul să aibă o reşedinţă determinată de educarea şi pregătirea sa profesională. În acest caz, instanţa de tutelă va fi de îndată încunoştinţată de tutore.”

Felul învățăturii sau al pregătirii profesionale pe care minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani o primea la data instituirii tutelei, potrivit art. 138 Cod Civil: ,,nu poate fi schimbat de acesta decât cu încuviințarea instanței de tutelă. Instanța de tutelă nu poate, să schimbe felul învățăturii acestuia, hotărâtă de părinți sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei.“

Instanța de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, dispozițiile art. 264 Cod Civil, fiind aplicabile.

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia şi a membrilor consiliului de familie, un delegat al instanţei de tutelă va verifica la faţa locului toate bunurile minorului, întocmind un inventar, care va fi supus aprobării instanţei de tutelă. Inventarul bunurilor minorului va începe să fie întocmit în maximum 10 zile de la numirea tutorelui de către instanţa de tutelă.

Potrivit art. 140 Cod Civil, cu prilejul inventarierii, ,,tutorele şi membrii consiliului de familie sunt ţinuţi să declare în scris, la întrebarea expresă a delegatului instanţei de tutelă, creanţele, datoriile sau alte pretenţii pe care le au faţă de minor. Declaraţiile vor fi consemnate în procesul-verbal de inventariere. Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscând creanţele sau pretenţiile proprii faţă de minori, nu le-au declarat, deşi au fost somaţi să le declare, sunt prezumaţi că au renunţat la ele. Dacă tutorele sau membrii consiliului de familie nu declară datoriile pe care le au faţă de minor, deşi au fost somaţi să le declare, pot fi îndepărtaţi din funcţie.”

Creanţele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul dintre membrii consiliului de familie, soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile acestora pot fi plătite voluntar numai cu autorizarea instanţei de tutelă.

Ce acte pot fi făcute în lipsa inventarului?

Potrivit art. 141 din Codul Civil ,,Înainte de întocmirea inventarului, tutorele nu poate face, în numele minorului, decât acte de conservare şi acte de administrare ce nu suferă întârziere, per a contrario actele de dispoziție făcute de tutore în lipsa inventarului sunt lovite de nulitate.

Administrarea bunurilor minorului

Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile minorului. În acest scop, tutorele acţionează în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului. Potrivit art. 142 Cod Civil ,,Nu sunt supuse administrării bunurile dobândite de minor cu titlu gratuit decât dacă testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziţie sau, după caz, numit de către instanţa de tutelă.”

Tutorele are îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în actele juridice, dar numai până când acesta împlineşte vârsta de 14 ani, potrivit art. 143 Cod Civil.

Potrivit art. 144, tutorele nu poate fără avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă, să facă acte de: înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare. Actele enumerate sunt anulabile, acțiunea în anulare poate fi exercitată de tutore, de consiliul de familie, precum și de către procuror.

Cu toate acestea tutorele poate înstrăina, fara avizul consiliului de familie si fara autorizare intstantei de tutela, bunurile supuse pieirii, degradarii, alterarii ori deprinderii.

Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului

Consiliul de familie stabilește suma anuală necesară pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale și poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. Cheltuielile necesare pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, instanța de tutelă va dispune vânzarea bunurilor minorului, prin acordul părților sau prin licitație publică, potrivit art. 148 Cod Civil.

Ludmila Sprincean - colaborator al C. I. Av. ,,Tănase Ioan Mihai


Articole înrudite