18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Modificare convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 02 octombrie 2023
Modificare convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 02 octombrie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 510

din 29 septembrie 2023

privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 509 din 28 septembrie 2023, privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 02 octombrie 2023, ora 1030

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.I. Se modifică Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 509 din 28 septembrie 2023, privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, în sensul în care şedinţa extraordinară convocată iniţial pentru ziua de luni, 02 octombrie 2023, ora 1030, urmează a avea loc în ziua de luni, 02 octombrie ora 0930.

Art.II. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului

                   Ionel Coca


Articole înrudite