30 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AJFP Galaţi: Categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport
AJFP Galaţi: Categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi reaminteşte contribuabililor că prin OUG 41/2022 a fost instituit Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit Sistemul RO e-Transport.
Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT (codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat).
Transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat  se defineşte ca fiind  transportul rutier la nivel naţional al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat.
Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele:
1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
7. Încălţăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.
Sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize potrivit titlului VIII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicaţiei EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

IMPORTANT!

Reiterăm că începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1)  din OUG 41/2022 sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.
Utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din OUG 41/2022   sunt următorii:
a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.
Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport publicat în Monitorul Oficial al României  partea I nr. 430 din 03.05.2022; OUG 141/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 356 din 11.04.2022, informează AJFP Galaţi.

Articole înrudite