09 DECEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
ANAF: Rezultatele acţiunilor de control antifraudă în primele 5 luni ale anului
ANAF: Rezultatele acţiunilor de control antifraudă în primele 5 luni ale anului

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubeşte bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfăşurări a statului. În acest sens, Agenţia desfăşoară acţiuni de control menite să îndrepte sau să sancţioneze neregulile comise de contribuabili, îmbunătăţind astfel gradul de colectare.
Astfel, acţiunile de control antifraudă desfăşurate în perioada ianuarie - mai 2022 au vizat 12.101 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicaţii fiscale (reprezentând TVA, impozite, contribuţii sociale şi de sănătate, alte impozite) şi aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în sumă totală de 364.122.552 lei, respectiv:
- 314.385.612 lei implicaţii fiscale (estimate în cadrul a 1.089 procese-verbale de control).
- 49.736.940 lei sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări), respectiv:
- 33.090.839 lei amenzi contravenţionale aferente unui număr de 5.339 amenzi, au fost aplicate şi 424 avertismente;
- 16.646.101 lei confiscări de numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri.
Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală 72 acte de sesizare, valoarea prejudiciilor însumând 196.167.167 lei, iar pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cauzelor investigate, au fost dispuse 39 de măsuri asiguratorii în sumă de 32.223.385 lei.
Suspendări de activitate au fost dispuse la un număr de 186 contribuabili, din care 168 contribuabili pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (153 suspendări pentru nedotare AMEF, 14 suspendări pentru neutilizare AMEF) şi 19 contribuabili pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015.
Ca urmare a controalelor antifraudă efectuate, structurile DGAF au propus pentru declarare în inactivitate fiscală un număr total de 25 contribuabili, fiind emise avize în acest sens, comunicate organelor fiscale competente.
Situaţia rezultatelor acţiunilor de control, pe fiecare structură DGAF, în funcţie de valoarea implicaţiilor fiscale cuantificate în procesele-verbale de control, o puteţi consulta în Galeria de imagini de mai jos! ↓
Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către inspectorii antifraudă, înregistrate în perioada de referinţă sunt de 1.114.946,55 lei - sume evidenţiate în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului” (conform informaţiilor lunare primite de la Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Direcţia operativă valorificare bunuri confiscate), potrivit ANAF.

Articole înrudite