14 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AJFP Galaţi: Până pe 28 februarie 2023 trebuie depusă D406 de contribuabilii mijlocii
AJFP Galaţi: Până pe 28 februarie 2023 trebuie depusă D406 de contribuabilii mijlocii

Aşa cum prevede Ordinul nr. 1783/2021, până pe 28 februarie 2023 trebuie depusă D406 de către contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.
! În continuare se aplică o perioadă de graţie de până la 6 luni pentru contribuabilii mijlocii, aşa că nu se vor aplica amenzi pentru persoanele care nu depun la timp D406.
Conform Ordinului ANAF nr. 1783/2021 perioada de graţie acordată tuturor contribuabililor este:
- 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
- 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
a) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
b) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
c) pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
d) pentru contribuabilii care nu sunt încadrati la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
e) contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în Romania au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
f) contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţ în categoria marilor contribuabili, iar incepând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi incepând cu 1 ianuarie 2022;
g) pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se faca în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
2. Prin excepţie de la prevederile pct. 1 lit. c), se stabilesc următoarele termene:
a) pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 şi care nu se mai regăsesc în aceasta categorie la data de 1 ianuarie 2023, depunerea Declaraţiei informative D406 devine opţională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declaraţiei informative D 406 nu vor putea renunţa ulterior la opţiunea exprimată. Opţiunea devine efectivă prin depunerea unei Declaraţii informative D 406 validate de ANAF;
b) pentru contribuabilii încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care şi-au menţinut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt incadraţi în categoria contribuabililor mijlocii, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, adică 1 ianuarie 2023.
3. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de declaraţii informative D406.
! Prin excepţie de la prevederile pct. 1, pentru institutiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi.


Articole înrudite