19 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Declaraţia 112 în 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul până pe 25 februarie 2023! Noul termen limită
Declaraţia 112 în 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul până pe 25 februarie 2023! Noul termen limită

Prin OG 16/2022 a fost introdusă prevederea conform căreia firmele trebuie să aibă obligatoriu un angajat pentru a rămâne la sistemul de impozitare micro. Astfel, cei care încheie în 2023 un contract de muncă pentru a îndeplini această condiţie vor depune D112 trimestrial, adică până pe 25 aprilie 2023.
Declaraţia 112 se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, sau trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Firmele care optează pentru încheierea unui contract de muncă în 2023 sunt obligate să depună D112 trimestrial. Primul termen limită devine astfel data de 25 aprilie 2023.
Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:
a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un numar mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
Firmele pot opta pentru depunerea lunară a D112, însă acest lucru este posibil doar începand cu anul 2024 (declaraţia privind opţiunea se depune până la data de 31 ianuarie inclusiv).
Printre cele mai importante aspecte, amintim obligaţia ca societatea să aibă cel puţin un angajat, dar şi să nu depăşească plafonul de 500.000 euro (în scădere de la 1 milion euro). În caz contrar, acestea vor plăti impozit pe profit.
Legea nr. 370/2022 a modificat OG 16/2022, în sensul că plafonul de 500.000 de euro se va aplica începând cu veniturile anului 2023, nu pentru cele din 2022.
Până acum, firmele care erau încadrate ca microîntreprinderi plăteau impozit de 1% dacă aveau angajaţi şi de 3% în cazul în care nu aveau salariaţi. Acum este în vigoare doar impozitul de 1%, pentru că societăţile fără angajaţi nu mai pot fi încadrate ca microîntreprinderi.
! Excepţie - O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plăteasca impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile de încadrare sunt indeplinite la data înregistrării în registrul comerţului.
În cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima data în anul fiscal respectiv, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi.


Articole înrudite