04 IUNIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AJFP Galaţi: Termen limită pentru înregistrarea de către persoanele fizice a contractelor de închiriere
AJFP Galaţi: Termen limită pentru înregistrarea de către persoanele fizice a contractelor de închiriere

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi reaminteşte contribuabililor faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele fizice care obţin venituri din chirii au obligaţia înregistrării la organul fiscal central competent a contractelor de închiriere, respectiv a actelor modificatoare, prin depunerea Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune (În format electronic este disponibil formularul C168).
"În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora, respectiv până la data de 31 MARTIE 2023.
Pentru contractele de închiriere încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din chirii (altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală) au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a actelor modificatoare, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
Instrucţiunile de completare a formularului Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune sunt aprobate prin OPANAF 114/2019, cu modificările aduse de OPANAF 2031/2022 şi pot fi consultate accesând site-ul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/Declararea obligaţiilor fiscale/Toate formularele, cu explicaţii.
Potrivit instrucţiunilor, contribuabilul depune Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune însoţită de o copie a contractului de închiriere/actului modificator, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
ATENŢIE! Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligaţia depunerii cererii la organul fiscal competent, în vederea înregistrării contractului de închiriere, potrivit legii.
Formularul C168 poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii online/Descărcare declaraţii electronice (Softul A al formularului C168 nu se deschide direct din browser ci trebuie salvat în calculatorul propriu).
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a formularului C168 contribuabilul trebuie să fie înregistrat în Spaţiul Privat Virtual (SPV) pe bază de utilizator şi parolă şi să acceseze site-ul www.anaf.ro, secţiunea Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF", potrivit AJFP Galaţi.

Articole înrudite