01 OCTOMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Inspectorii fiscali gălăţeni îşi prezintă rezultatele pe primul trimestru al anului 2021
Inspectorii fiscali gălăţeni îşi prezintă rezultatele pe primul trimestru al anului 2021

Inspectorii fiscali din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi au efectuat, în primul trimestru al anului, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 113, din care 74 la contribuabili persoane juridice şi 39 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) - 79, din care 74 la contribuabili persoane juridice şi 5 la contribuabili persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 10,09 milioane lei, din care 6,93 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 3,16 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele reprezentând TVA deţin ponderea cea mai importantă, respectiv 34,78% (3,51 milioane lei), urmând impozitul pe profit/ venit cu o pondere de 25,98% (2,62 milioane lei).

Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în trimestrul 1 al anului 2021, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul.

În virtutea rolului preventiv, organul de inspecţie fiscală a stabilit, ca urmare a acţiunilor de control efectuate, la contribuabili persoane juridice 13 dispoziţii de măsuri în vederea depunerii declaraţiilor rectificative, a căror valoare estimată se ridică la 131.015 lei.

Articole înrudite