Precizări ANAF privind stabilirea rezidenţei fiscale Recomandat

Joi, 06 Octombrie 2022 13:02
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile că, în vederea stabilirii rezidenţei fiscale, au obligaţia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.
Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin împuternicit, la registratura instituţiei sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) secţiunea „Servicii online” rubrica „Descărcare Declaraţii electronice” - „Descărcare Declaraţii” şi pot fi descărcate de contribuabili utilizând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.
Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:
- Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;
- Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.
Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro , respectiv pe portalul www.anaf.ro, prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), accesând link-ul  https://formularespv-pf.anaf.ro.
Ca urmare a depunerii Chestionarelor mai sus menţionate, ANAF analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoanei, stabileşte rezidenţa fiscală şi transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă.
Informaţii suplimentare cu privire la stabilirea rezidenţei fiscale sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica „Servicii oferite contribuabililor” subsecţiunea „Ghiduri curente şi alte materiale informative” fiind incluse în „Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română şi limba engleză). Ghidul poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2021_RO.pdf.
Contribuabilii pot beneficia de asistenţă telefonică cu privire la modalitatea de completare şi de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenţei fiscale prin apelarea Call-center-ului ANAF la nr. de telefon +4 031.403.91.60, potrivit unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu