18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Ministerul Justiţiei (MJ) propune reorganizarea structurilor din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), iar 150 de posturi urmează a fi desfiinţate începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului de resort de aprobare a Regulamentului de funcţionare.
MJ a pus în dezbatere publică pe site-ul instituţiei proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a ONRC şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi proiectul de ordin al ministrului Justiţiei pentru aprobarea acestuia.
În referatul de aprobare se arată că numărul maxim de posturi pentru ONRC şi oficiile de pe lângă tribunale a fost 1.787 şi că prin Hotărârea Guvernului nr.574/2013 s-a stabilit un număr de 1.637 posturi.
MJ arată că numărul de posturi se reduce începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului Justiţiei de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a ONRC şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Organigramele elaborate cuprind structurile organizatorice numai până la nivelul birourilor şi este stabilit numărul minim de posturi pentru constituirea unui birou (cinci posturi de execuţie), unui serviciu (şapte), unei direcţii (15).
Iniţiatorul proiectului precizează că, în cadrul ONRC, au fost necesare modificări ale structurilor interne şi redenumirea unor compartimente astfel încât denumirea acestora să reflecte cât mai bine activitatea desfăşurată.
Astfel, a fost creat, în subordinea directă a Directorului General, Biroul Comunicare şi Relaţii Internaţionale, ca o necesitate a participării în calitate de membru ONRC la organizaţiile internaţionale de profil (ECRF, CRF, IAIR).
Alte structuri create sunt: un birou în cadrul Serviciului Corpului de Inspecţie Generală, un birou în cadrul Serviciului Audit Public Intern având în vedere obligaţiile de raportare a rezultatelor misiunilor de audit public intern, Direcţia Valorificare Date, care a fost reorganizată într-un singur serviciu şi un birou după ce anterior cuprindea patru servicii şi două birouri, Direcţia Tehnologia Informaţiei a fost reorganizată în trei servicii, fiecare cu câte un birou în subordine, având în vedere implementarea noului sistem informatic integrat al ONRC.
De asemenea, a fost înfiinţat un nou serviciu, respectiv — Serviciul Asistenţă Tehnică şi Publicare Buletinul Procedurilor de Insolvenţă — având în vedere creşterea semnificativă a activităţii, implementarea noului sistem informatic integrat şi interconectarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă cu portalul e-Justice, Comisia Europeană, precum şi Biroul Asistenţă şi Strategie Anticorupţie urmare obligaţiilor de implementare a strategiei anticorupţie şi Biroul Avizare şi Reprezentare urmare a gestionării activităţii de contencios la nivel naţional, unitar, printr-un sistem electronic central.
În document se mai spune că structurile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale au fost transpuse în noua organigramă potrivit fluxului de desfăşurare a activităţilor şi că Biroul Unic a fost reorganizat, în cadrul acestuia desfăşurându-se următoarele activităţi: rezervare denumire/emblemă, verificare şi înregistrare cereri înmatriculări/menţiuni (inclusiv alte tipuri de cereri), validare şi procesare cereri, lucrări de grefă cereri şi soluţionare cereri.
În cazul organigramei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Serviciul Biroul Unic a fost reorganizată în două birouri — Biroul Înmatriculări şi Biroul Menţiuni, fiind preluate activităţile desfăşurate de Biroul Registratură, Biroul Validare cereri înmatriculare/menţiuni şi Biroul Validare alte tipuri de cereri, precum şi activităţile Serviciului Lucrări de Grefă şi Serviciului Procesare Date.
"Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, prin asigurarea de noi modalităţi de acces, a fost introdusă structura ghişeu de furnizare informaţii înregistrate în registrul comerţului, care va funcţiona în principal, în fiecare sector al municipiului Bucureşti", mai susţine MJ.
Sursa citată menţionează că reanalizarea şi redistribuirea numărului de posturi pe structuri a fost efectuată cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.


Articole înrudite