31 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Subvenţie de 120 euro/hectar va acorda APIA pentru gospodăria ţărănească
Subvenţie de 120 euro/hectar va acorda APIA pentru gospodăria ţărănească

Micii fermieri vor putea încasa, din 2023, o subvenţie specială printr-o eco-schemă care include Gospodăria Ţărănească pe lista beneficiarilor eligibile la plăţile efectuate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Conform draftului pentru Planul Naţional Strategic (PNS), cuantumul estimat de minister este de la 105 euro/ha la 120 euro/ha, în funcţie de numărul de hectare pentru care se va aplica schema anuală.
Eco-schema Gospodăria Ţărănească se adresează fermelor de mici dimensiuni (denumita generic Gospodărie Tradiţională), majoritare în cadrul fermelor înscrise în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS). Eco-schema contribuie la asigurarea unei baze furajere, capabilă să eficientizeze consumul nutriţional şi să garanteze hrană calitativă pentru animale şi constituie o contribuţie la reducerea importurilor de furaje care conţin substanţă vegetală bogată OMG, având un aport considerabil şi pentru protecţia resurselor naturale, sol, apă şi aer, informează agrointel.ro.
În acest context, prin eco-schemă se va sprijini şi cultivarea suprafeţelor cu cel puţin 10% plante proteaginoase. Totodată cultivarea acestor specii bogate în proteină, contracarează efectul schimbărilor climatice asupra agriculturii,  îmbunătăţesc ciclul durabil al azotului, a materiei organice a solului, a biodiversităţii, precum şi atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului, fiind o excelente plante premergătoare. Prin aportul de azot adus în sol se va reduce consumul de îngrăşăminte chimice.

Cine beneficiază de eco-schema pentru gospodăria ţărănească

Beneficiază de subvenţie agricultorii care se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiţiei naţionale) în înţelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC). Aceştia trebuie să fie şi beneficiari ai sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii – BISS. Plată minimă de 90 euro/ha pentru terenul arabil şi de 30 euro/ha pentru păşuni fără animale.
Eco-schema se aplică pe toate suprafeţele de culturi în teren arabil, pe hectar. Totodată sunt eligibile suprafeţele de teren necultivat (lăsat pârloagă) pe o perioada de maxim un an, întreţinute în bune condiţii agricole.
Eco-chema se adresează exclusiv exploataţiilor agricole care utilizează suprafeţe de teren arabil cuprinse în intervalul de suprafaţă de 1 – 10 ha şi care deţin animale din speciile: bovine, bubaline, ovine şi caprine, suine, ecvidee înscrise în Baza Naţională de Date a ANSVSA şi ANZ, după caz.


Articole înrudite