20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 21 11  2013,  orele 1500, în sala de şedinţă de la  sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii efective a blocurilor de locuinte A, B si F situate in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 277/27 06 2013 referitoare la aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobile retrocedate fostilor proprietari care intrunesc conditiile de atribuire a unei locuinte sociale;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

3. Proiect de hotărâre privind incetarea contractelor de inchiriere existente in imobilele care prezinta risc seismic I, expertizate cu propunere de demolare si asigurarea de unitati locative;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Municipiul Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru anul 2013, a obiectivului "Inlocuire conducta de apa calda si incalzire Colegiul Tehnic Traian Vuia";

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si asociatiile familiale de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii facilitatilor fiscale la plata impozitelor pe cladiri si terenuri - persoane juridice - in vederea atragerii de investitii si sustinerii dezvoltarii economice durabile in municipiul Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la Schema de ajutor de minimis reprezentand reducerea impozitului pe cladiri pentru anul 2014, precum si scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate de catre societatile comerciale/cooperatiste;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

10. Proiect de hotărâre privind vanzarea terenului cu suprafata de 187,91 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galati, situat în str. Brailei nr. 124, d-nului Patrascu Ionel;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

11. Proiect de hotărâre privind vanzarea terenului cu suprafata de 81,27 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galati, situat în str. Movilei nr. 11A, catre SC SOROLI-COLA SA;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

12. Proiect de hotărâre privind vanzarea terenului cu suprafata de 66,45 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galati, situat în str. Tecuci,zona aferenta bloc Albatros - bloc V5, d-nului Pancescu Paul;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

13. Proiect de hotărâre privind vanzarea terenului cu suprafata de 2259,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galati, situat în str. Calea Prutului nr. 17,catre SC RACRICOM SRL;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Galati in vederea incheierii Protocolului de colaborare cu C.E.C.C.A.R filiala Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 27, str. Arcasilor, nr. 86A (fost str. Arcasilor, nr. 86, tarlaua 43, parcela 4/2, lot 2);

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 26, str. Aleea Malul Brates, nr. 32A (Aleea Malul Brates 32, lot 2);

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 38, str. Drumul Viilor, nr. 37I;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 28, Traian Nord, str. Arcasilor, nr. 87E (tarlaua 39, parcela 12, lot 10);

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea licitatiei publice pentru inchirierea terenului in suprafata de 592,50 ha situat in extravilanul comunei Vadeni judetul Braila pe o perioada de 5 ani;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cofinantarii si asigurarii resurselor financiare necesare implementarii proiectului " Centrul Comunitar de Servicii Sociale din str. Stiintei nr. 26";

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

23. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocata de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a bisericii "Sf. Nectarie";

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

24. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta de specialitate pentru recuperarea TVA aferenta unor obiective de investitii derulate in perioada 2006-2013, in cadrul activitatii economice a Municipiului Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarii de interventii constand in construire sarpanta si invelitoare la unele unitati de invatament din municipiul Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

27. Proiect de hotărâre privind acceptul preluarii in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, a constructiilor si terenurilor aferente unitatilor militare dezafectate;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

28. Proiect de hotărâre privind incetarea mandatului d-lui consilier Mihai Manoliu;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

29. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului d-lui consilier Gigel Caliga;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

30. Proiect de hotărâre privind Sarbatori de iarna la Galati;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galati

31. Informare privind misiunea de audit financiar efectuata de Curtea de Conturi "Controlul modului de utilizare a alocatiilor bugetare pentru investitii in unitatile administrativ-teritoriale" pentru perioada 1990-2012, actiune efectuata la Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Galati

32. Interpelari, interventii, cereri;

33.  Diverse.


Articole înrudite