25 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Controale ITM pe şantierele din Galaţi
Controale ITM pe şantierele din Galaţi

În perioada aprilie – noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi (I.T.M.) desfăşoară a doua etapă a campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, acţiune înscrisă în Program Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecţia Muncii.
Prima etapă a campaniei s-a desfăşurat în lunile februarie – martie 2023 şi a constat în mediatizarea, informarea şi organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Galaţi cu principalii dezvoltatori din judeţ cu activitate în domeniul construcţiilor.
A doua etapă constă în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, prin acţiuni de control la aceştia.
Astfel, în cursul trimestrului III, respectiv în perioada 01.07.2023-30.09.2023 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Galaţi au verificat 30 angajatori. Au fost identificate 41 neconformităţi, au fost dispuse 41 măsuri şi s-au aplicat 41 sancţiuni contravenţionale dintre care 6 amenzi în valoare totală de 22.500 lei.
Dintre cele mai frecvente neconformităţi constatate de inspectorii de muncă cu ocazia vizitelor de control în şantierele temporare de construcţii menţionăm:
- neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie în concordanţă cu riscurile existente la locul de muncă;
- neverificarea de către angajatori a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecţie acordat;
- neamenajarea corespunzătoare a locului de muncă  la înălţime, astfel încât să fie eliminat pericolul de cădere în gol;
- utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate;
- nesupravegherea activităţii de lucru la înălţime;
- neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului;
- nu a fost întocmită evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
- nu sunt elaborate instrucţiuni proprii  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice tuturor activităţilor desfăşurate  în şantierul temporar;
- neefectuarea controlului medical  periodic  prin servicii de medicina muncii de către  toţi lucrătorii;
- instruirea neadecvată a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- nu au fost desemnaţi şi instruiţi lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi  evacuarea lucrătorilor în caz de pericol având în vedere mărimea unităţii şi dispersia teritorială;
- au fost identificate cabluri electrice de alimentare cu energie electrică pozate necorespunzător pe calea de acces, existând  astfel pericol de accidentare.
Acţiunile de control vor continua în scopul verificării modului în care angajatorii respectă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase în şantierele temporare, transmite I.T.M. Galaţi.


Articole înrudite