20 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Portalul Curţii de Apel Galaţi a fost extins la nivel naţional
Portalul Curţii de Apel Galaţi a fost extins la nivel naţional

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat, luni, 10 iulie 2023, lansarea portalului naţional ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru şi îndeamnă cetăţenii şi profesioniştii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.

Dezvoltat, într-o primă fază, de Curtea de Apel Galaţi, portalul este disponibil la nivel naţional, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet https://registratura.rejust.ro.

Site-ul permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele servicii:
- depunerea unei cereri de chemare în judecată;
- declararea unei căi de atac într-un dosar;
- depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
- plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
- eliberarea certificatelor de grefă;
- eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.

Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România şi Ghişeul.ro.

Noua interfaţă implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetăţenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât şi personalului specializat din instanţe.

Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

În măsura în care justiţiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, Consiliul recomandă să nu fie folosite, concomitent, şi celelalte instrumente de sesizare a instanţei, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanţelor.

Acest proiect a fost implementat cu sprijinul Curţii de Apel Galaţi căreia Consiliul Superior al Magistraturii îi mulţumeşte public pentru contribuţiile aduse în dezvoltarea şi extinderea portalului la nivel naţional. Consiliul continuă să se implice în crearea şi dezvoltarea de instrumente digitale, astfel de măsuri putând constitui un sprijin pentru instanţele judecătoreşti, în contextul deficitului de resurse umane ce există în prezent. Totodată, astfel de instrumente facilitează accesul cetăţenilor la justiţie prin creşterea gradului de informare, conştientizarea drepturilor acestora şi dezvoltarea culturii juridice. În acelaşi timp, va continua să pună în aplicare cele mai bune soluţii tehnice care să răspundă necesităţilor specifice în desfăşurarea activităţii de către judecători, procurori şi toţi ceilalţi profesionişti din cadrul sistemului judiciar, parteneri în înfăptuirea actului de justiţie”, se arată în comunicatul CSM.


Articole înrudite