22 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă 28.11.2022
Comunicat de presă 28.11.2022

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

Ghidigeni, 28 Noiembrie 2022

FINALIZARE PROIECT CU TITLUL

 Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2

Cod MySMIS 144965

Comuna Ghidigeni, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”, Cod SMIS 2014 144965, proiect implementat în baza contractului de finanţare nr. 206/233t/16.07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Ghidigeni.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Ghidigeni cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate obținute în urma implementării:

  • Echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -115 buc, tablete grafice – 22 buc, laptop - 22. buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 10 buc, proiectoare – 10 buc; ecran proiecție – 10 buc; camera web conferință – 10 buc; sistem desktop cu monitor – 10 buc; cameră web – 10 buc).
  • Echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Primară Gefu Nou aflată în subordinea Școlii Gimnaziale nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -167 buc, tablete grafice – 6 buc, laptop - 6 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc., sistem desktop cu monitor – 4 buc.; cameră web – 4 buc.).
  • Echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară Ion Creangă, sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, jud. Galati, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -219 buc, tablete grafice – 24 buc, laptop - 18 buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 11 buc, proiectoare – 11 buc; ecran proiecție – 11 buc; camera web conferință – 11 buc, sistem desktop cu monitor – 11 buc; cameră web – 11 buc).

Valoarea totală a proiectului este de 1.500.343,07 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.439.843,22 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.411.046,36 lei (Valoare FEDR: 1.223.866,73 lei si Valoare BS: 187.179,63 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 28.796,86 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 60.499,85 lei

Proiectul s-a implementat în Comuna Ghidigeni, reprezentată legal de către Eugen TĂBĂCARU, în calitate de Primar al comunei.

Durata de implementare a proiectului: 17 luni

Data începere proiect: 16.07.2021

Data finalizare proiect:15.12.2022

 Codul SMIS 2014: 144965

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Comuna Ghidigeni, cu sediul în Localitatea Ghidigeni, str. Chrissoveloni nr. 170, judeţul Galați, cod postal 807145

Telefon: +40 236 868 202

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Articole înrudite