19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea și
eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod MySMIS 137376, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri
Publice, în baza contractului de finanțare nr. 6952 din 15.06.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea
producerii de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului au constat în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează
Grădinița cu Program Prelungit nr.30 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a
sănătății preșcolarilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și
scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.
Rezultate obținute:
În cadrul proiectului au fost executate următoarele categorii de lucrări: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă;
reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalare sisteme
alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; reabilitarea/modernizarea
instalației de iluminat.
Impactul proiectului
Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează pe parcursul implementării și după implementare următoarele
beneficii: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a
consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor
poluante generate de producerea,transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de
energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
Beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt preșcolarii, precum și întreaga comunitate/populație din zonă prin efectul
benefic asupra mediului înconjurător, ca urmare a reducerii emisiilor de carbon.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.993.175,18 lei(cu TVA), din care valoarea nerambursabilă din
Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.413.058,91 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.04.2019 – 31.12.2023.
Date de contact: Manager proiect – domnul Burtea Ionel, tel: 0236307703, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite