18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
GAL-urile din judeţul Galaţi participă la reuniunile Grupurilor de Lucru LEADER
GAL-urile din judeţul Galaţi participă la reuniunile Grupurilor de Lucru LEADER

În cadrul planului de acţiuni al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 vor fi organizate 24 de întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) pe perioada a două zile, cu participarea reprezentanţilor Grupurilor de Acţiune Locală autorizaţi pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 şi reprezentanţi ai Unităţii de Sprijin a Reţelei, ai Autorităţii de Management pentru PNDR şi ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Prima întâlnire va avea loc la Botoşani, în perioada 19-20 septembrie 2017.

Cu ocazia acestor întâlniri, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală va facilita dezbaterea unor subiecte cu referire la componenta LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, urmate de concluzii şi propuneri de soluţii pentru implementarea eficientă a Strategiilor de Dezvoltare Locală şi o dezvoltare echilibrată a spaţiului rural în România.

În cadrul grupurilor de lucru vor fi abordate subiecte de interes pentru implementarea eficientă a conceptului LEADER din PNDR 2014 – 2020, precum:

•Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a GAL;

•Verificarea Apelului de Selecţie privind lansarea măsurilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală;

•Procedura de depunere şi evaluare a proiectelor în cadrul sM 19.2;

•Aspecte privind cheltuieli de funcţionare GAL sM.19.4;

•Lansarea rapidă a sesiunilor de proiecte – prioritate a măsurii 19 LEADER;

•Verificarea eligibilităţii proiectelor privind „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”.

De asemenea, Federaţia Naţională a GAL-urilor din România a lansat o serie de subiecte pentru dezbateri, ca de exemplu:

•Complementaritatea proiectelor LEADER cu Programul Operaţional Capital Uman;

•Promovarea schemelor de calitate pentru produsele agro-alimentare;

•Modalităţi de accesare pentru schemele de mediu;

•Conformitatea cererilor de plată pentru proiectele finanţate de GAL;

•Asocierea şi cooperarea, măsuri de stimulare pentru valorificarea superioară a produselor alimentare.

Întâlnirea GLL de la Constanţa - 21-22 septembrie 2017 - participă GAL-urile din judeţele Constanta, Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila şi Tulcea.

Până la sfârşitul anului vor mai fi organizate întâlniri în lunile octombrie şi noiembrie. 

La grupurile de lucru LEADER participă, la fiecare întâlnire, circa 100 reprezentanţi ai GAL-urilor şi 15 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (AM PNDR, AFIR şi RNDR),


Articole înrudite