18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Apel de 44 milioane euro pentru modernizarea curriculum-ului şcolar şi perfecţionarea profesorilor, prin POCU
Apel de 44 milioane euro pentru modernizarea curriculum-ului şcolar şi perfecţionarea profesorilor, prin POCU
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul MDRAPFE şi Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului „Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial”, cu o alocare totală de aproximativ 44 de milioane de euro. 
Proiectul selectat va urmări îmbunătăţirea programei de învăţământ (curriculum) naţionale obligatorii şi asigurarea calităţii educaţiei prin perfecţionarea profesorilor.
De rezultatele proiectului vor beneficia cel puţin 2.250 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puţin 3.400 de experţi în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), respectiv cel puţin 50.000 de profesori, cadre didactice şi alţi specialişti din învăţământul preuniversitar, gimnazial, precum şi experţi ai partenerilor sociali.
Fondurile europene vor fi utilizate în scopul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi reducerii abandonului şcolar, pentru îmbunătăţirea curriculum-ului naţional obligatoriu (cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate) şi pentru asigurarea calităţii educaţiei prin perfecţionarea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar. 
Solicitantul eligibil este Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în parteneriat cu agenţii, structuri aflate în subordinea sau coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, instituţii de învăţământ acreditate din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, ANP şi instituţii subordonate, autorităţile publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei preuniversitare, organizaţii neguvernamentale, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar. 
 
Despre apelul de proiecte:
 
Cererile de finanţare se primesc în perioada 25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 (sau până la data semnării contractului de finanţare). Apelul este de tip non-competitiv. Mai multe detalii găsiţi pe pagina Programului Operaţional Capital Uman din site-ul www.fonduri-ue.ro (link direct).
„Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial” face parte din Axa prioritară 6. Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii – 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare, Obiective Specifice:
-O.S.6.3. — Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii romă şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic;
-O.S.6.5. — Creşterea numărului de oferte educaţionale orientate pe formarea de competenţe şi pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
-O.S.6.6. — Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.
 
Despre Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020:
 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007?2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Articole înrudite