POCU: S-au publicat trei ghiduri ale solicitantului

 
Miercuri, 25 Aprilie 2018 15:13
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a lansat trei ghiduri ale solicitantului, cu depunere de proiecte din această lună.
Astfel, cele trei ghiduri lansate sunt:

Bursa student antreprenor

Autoritatea de Management pentru POCU din cadrul MFE a lansat Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 şi deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 şi până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. - Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitare organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Acest apel finanţează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creşterii accesului şi echităţii în învăţământul superior din România, prin asigurarea de sprjin financiar studenţilor din categorii vulnerabile şi prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puţin dezvoltate, contribuţia UE fiind de 85%, iar cofinanţarea naţională de 15%.

Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post - doctorat

Autoritatea de Management pentru POCU din cadrul MFE a lansat Ghidul solicitantului - condiţii specifice „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 şi deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 şi până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanţează activităţi destinate îmbunătăţirii tranziţiei de la educaţie la viaţa activă a participanţilor din învăţământul terţiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puţin dezvoltate, contribuţia UE fiind de 85%,iar cofinanţarea naţională de 15%.

Sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul oraşelor cu peste 20.000 locuitori

Autoritatea de Management pentru POCU din cadrul MFE a lansat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul oraşelor cu peste 20.000 locuitori” – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 şi deschide apelul de proiecte competitiv restrâns, cu depunere în MySMIS începând cu data de 24.04.2018, ora 10.00 şi până în data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma şi non-roma) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condiţiile de finanţare a cheltuielilor de animare şi funcţionare a Grupurilor de Acţiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanţare în cadrul etapei II a mecanismului DLRC.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrâns este de 14.329.460,75 euro, contribuţia UE şi cofinanţarea naţională.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu