18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național „Mihail Kogălniceanu” - Corp C1+C3
Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național „Mihail Kogălniceanu” - Corp C1+C3

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național „Mihail Kogălniceanu” - Corp C1+C3, cod SMIS 137365, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute ed carbon, Prioritatea ed investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice,  Apel ed proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivul specific al proiectului a vizat creșterea performanței energetice a corpurilor C1 și C3 aparținând Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: elevii înscriși precum și personalul angajat în cadrul unității de învățământ. Beneficiarii indirecți sunt viitorii absolvenți de cursuri gimnaziale din județul Galați și localitățile  învecinate care vor dori să frecventeze în următorii ani cursurile liceale în domeniile de calificare oferite în cadrul Colegiului Național "Mihail Kogalniceanu" din municipiul Galați.

Impactul investiției la nivelul localității: reabilitarea termică a corpurilor C1 și C3 va avea un impact pozitiv asupra membrilor comunității. Lucrările realizate au rolul de a crește calitatea procesului instructiv-educativ urmare a implementării proiectului, prin asigurarea unui confort termic sporit, instalații termice și electrice eficiente și moderne. Impactul social avut se măsoară în creșterea calității vieții.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.497.384,08 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.828.722,24 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de la 11.03.2019 - 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – ing. Cristian Capetis, Director Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307706, e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite