18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului Reabilitare și
modernizare Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați, Cod SMIS 122068, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de
proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.
Obiectivul general al proiectului a vizat asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în
școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu, la reducerea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului
obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: reabilitarea, modernizarea și mansardarea clădirii
unității de învățământ; reabilitarea terenurilor de sport; reabilitarea împrejmuirii școlii; achiziționare
mobilier școlar; achiziționare echipamente IT.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial; cadrele
didactice; personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Beneficiarii indirecți sunt copiii de vârstă
preșcolară care în următorii ani vor frecventa cursurile în cadrul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”
precum și întreaga comunitate locală.
Impactul investiției la nivelul localității: asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în
școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu, la reducerea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului
obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație; implementarea proiectului
contribuie la realizarea condițiilor pentru o educație de calitate pentru elevii înscriși, precum și la creșterea
gradului de participare în învățământul obligatoriu.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 11.729.565,45 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 8.523.699,23 lei.
Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2018 – 31.12.2023.
Date de contact: Manager proiect – Vlad – Aurelian Gogoncea, consilier în cadrul Serviciului de
Proiecte și Finanțări Externe, tel. 0236321255, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite