A.G.A.

Vineri, 31 Martie 2023 00:00
Publicat în Mica Publicitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul de Administraţie al Automecanica SCM Galaţi convoacă în data de 19.04.2023, la ora 9,00, la sediul societăţii str. Traian, nr. 442 bis, Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori cu următoarea ordine de zi: - Raport CA privind activitatea economico-socială desfăşurată în anul 2022; - raport privind realizarea B.V.C a indicatorilor din anexele la contractele de gestiune patrimoniu an 2022; - aprobarea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022; - raport cenzor an 2022; - aprobarea programului de activitate a B.V.C., a anexelor contractelor de gestiune patrimoniu pentru anul 2023; - aprobarea hotărărea adunarii generale privind raporturile de muncă şi a sistemului de salarizare pentru anul 2023; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor; - aprobarea referatului cu probleme de contabilitate. Dacă nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor statutare, a doua convocare a adunării generale ordinare va fi în data de 20.04.2021, ora 09,00, în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi.

Consiliul de Administraţie al Automecanica S.C.M Galaţi convoacă în data de 19.04.2023, la ora 11,00, la sediul societăţii str. Traian, nr. 442 bis, Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori cu următoarea ordine de zi: - Aprobarea prelungirii liniei de credit de la BANCA ALPHA BANK SA – SUCURSALA GALATI, - aprobarea condițiilor de acordare a acesteia (garanții, persoane împuternicite să negocieze și să semneze documentele aceteia, etc). Dacă nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor statutare, a doua convocare a adunării generale ordinare va fi în data de 20.04.2023, ora 11,00, în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. PRESEDINTE, GEORGE DRAGAN

Citit 8845 ori Ultima modificare Vineri, 31 Martie 2023 12:40

Mai multe din această categorie: