Luni, 11 Martie 2019 00:00

A.G.A.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONVOCARE În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 25 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste CREDITEC, cu sediul în Mun. Tecuci, str. 13 Septembrie, Jud. Galați, nr. de ordine în registrul comerţului J17/10009/1992, având Cod  Unic  de  Înregistrare  7959392, întrunit în data de 04.03.2019 convoacă Adunarea Generală la data de 11 aprilie 2019 ora 9:00, în locația Sala Ateneu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2018. 2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2018 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2018, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum şi fixarea dividendului; 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia. 5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie. 6. Stabilirea numărului minim de membri ai consiliului de administraţie al băncii  cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  7. Desemnarea administratorului independent. 8. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2019. 9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP. 10. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste. 11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2019 și a surselor de finanțare ale acestuia. 12. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior. 13. Adoptarea Hotărârii adunării generale. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, adunarea generala se va desfăşura pe data de 12 aprilie 2019, ora 9,00 în locația Sala Ateneu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Galați cu aceeaşi ordine de zi. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII COOPERATISTE CREDITEC TECUCI Preşedinte, ec. Turcu Aneta (231)

Citit 3461 ori Ultima modificare Luni, 11 Martie 2019 10:38
Mai multe din această categorie: « Cumparari Auto Felicitari »