19 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Unde şi cum se pot contesta amenzile primite în perioada stării de urgenţă
Unde şi cum se pot contesta amenzile primite în perioada stării de urgenţă

Din ce în ce mai mulţi cetăţeni reclamă faptul că au fost nedreptăţiţi atunci când au primit amenzi deşi ei respectau prevederile ordonanţelor militare în vigoare pe perioada stării de urgenţă instituită ca urmare a panedemiei de coronavirus.

Unde şi cum se contestă amenzile care au la bază prevederile ordonanţelor militare, ne explică Av. Ioan Mihai Tănase: "Regimul juridic al contravenţiilor este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de contestare a proceselor – verbale este prevăzută de art. 31-36 din actul normativ sus menţionat. Astfel, conform art. 31, procesul – verbal poate fi atacat cu plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării, dupa caz. Plangerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale este de competenţa exclusivă a instanţei. Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale. Aceasta înseamnă că obligaţia de a plăti amenda este suspendată pe toată perioada procesului, până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Dacă plângerea se respinge prin hotărâre definitivă, contravenientul este obligat să plătească amenda după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Dacă plângerea se admite prin hotărâre definitivă, contravenientul este scutit/exonerat de obligaţia plăţii amenzii. Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa verifică dacă plângerea a fost introdusă în termenul legal de 15 zile, ascultă petentul, dacă acesta s-a prezentat, administrează orice alte probe necesare pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului - verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii. Hotărârea judecătorească pronunţată de judecatorie poate fi atacată doar cu apel şi se judecă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului".


Articole înrudite