22 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Câştigul salarial mediu nominal brut a scăzut în luna mai 2011 cu 2,8% faţă de luna precedentă, cifrându-se la 2.008 lei, iar cel net s-a diminuat cu 2,7% (minus 40 lei), ajungând la 1.458 lei, potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în intermedieri financiare (3.698 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (854 lei).
Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2011 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 97,1%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 117,2%, cu 3,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna aprilie 2011.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
Potrivit datelor INS, în luna mai 2011, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost în scădere faţă de luna aprilie 2011 când s-au acordat prime ocazionale (prime de Paşte), ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete cadou pentru Paşte) ori s-au realizat producţii şi încasări mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna mai 2011 a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţie de contracte), dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice ori angajării de personal cu câştiguri salariale mici.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat, între 10% şi 14%, în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, captarea, tratarea si distribuţia apei; între 8% şi 10% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi pe apă, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); între 6% şi 8% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, industria metalurgică, telecomunicaţii, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor din tutun, extracţia cărbunelui superior şi inferior.
Potrivit datelor INS, creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, din activităţile sectorului economic, s-au înregistrat ca urmare a acordării de prime ocazionale, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte), precum şi plăţii integrale a drepturilor salariale, în unele unităţi economice care, în lunile precedente s-au confruntat cu dificultăţi financiare.
Pe de altă parte, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, din sectorul economic, s-au înregistrat: între 3% şi 5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport şi între 1% şi 2% în transporturi aeriene, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de editare.
Datele INS arată că în sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie în administraţia publică (-0,7%) şi învăţământ (-0,1%). În sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net din luna mai a crescut uşor (+0,4%) ca urmare a plăţii sumelor restante în unele unităţi din domeniul asistenţei sociale, ori a disponibilizării personalului din aceste unităţi.
Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/2010) câştigul salarial mediu net din luna mai 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,5% în învăţământ, cu 14,6% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 9,7% în administraţia publică.
Comparativ cu luna octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorării cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010) câştigul salarial mediu net din luna mai 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,0% în administraţia publică, 13,5% în învăţământ, respectiv cu 12,7% în sănătate şi asistenţă socială.
Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 94,2%.


Articole înrudite