21 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Amenzi "fierbinţi" pentru gălăţenii care "se joacă" cu focul! Strict interzisă incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase
Amenzi "fierbinţi" pentru gălăţenii care "se joacă" cu focul! Strict interzisă incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi avertizează locuitorii judeţului Galaţi, proprietari şi deţinători de terenuri cu titlu sau fără titlu, că este strict interzisă incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

"Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop: nu ard miriştile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă în conformitate cu prevederile art.94, alin.1, lit.n) din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea obligaţiei de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde şi de a preveni arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase în conformitate cu prevederile art.96 alin.3, pct.16 din O.U.G. 195/2005", precizează APM Galaţi.

! De asemenea, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracţiune potrivit art.98, alin.1) lit.a)  şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă sunt de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

"Totodată, în conformitate cu prevederile Ordinului comunal M.A.D.R./M.M.A.P./A.N.S.V.S.A. nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente (Capitolul: Sol şi stoc de carbon, GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile). Obiectivul acestui standard este menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente. Vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică şi se poluează atmosferă, de aceea este indicată utilizarea şi a altor metode alternative agrotehnice de combatere a dăunătorilor", menţionează APM Galaţi.

Totodată, în conformitate cu art.30, alin.4) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (republicată),cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc., conchide APM Galaţi.


Articole înrudite