Cum depunem bani în Contul JUNIOR CENTENAR deschis de stat pentru copii Recomandat

Vineri, 11 Ianuarie 2019 15:56
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Părinţii, reprezentanţii legali ai copiilor sau alte persoane, inclusiv adoptatorii, pot depune bani, începând din această lună, în contul minorilor deschis în cadrul programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”. Pe numele copiilor, cetăţeni români, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, la Trezoreria Statului sector 1 Bucureşti se deschide automat contul special de economisire sub formă de depozit RO17TREZ701460101XXXXXXX, codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de localitatea acestora de domiciliu.

Cum şi unde se depun banii

Deschiderea contului se face fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, din partea reprezentantului legal al copilului sau împuternicitului acestuia. În acest cont se pot depune oricând de către reprezentanţii legali ai copiilor sau alte persoane, inclusiv adoptatorii, după caz, sume de bani în lei, prin trei metode de plată: virament, mandat poştal prin oficiile Companiei Naţionale Poşta Română - SA, numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului. În documentele de plată, la rubricile destinate beneficiarului, vor fi completate obligatoriu: numele şi prenumele copilului beneficiar şi codul numeric personal al acestuia.

Prime şi dobânzi

Titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei, anual, până la împlinirea vârstei de 18 ani, condiţia fiind ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă. Deci titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.
Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în care titularul împlineşte vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în contul individual de economii Junior Centenar, la scadenţa depozitului, cumulate pentru anii în care s-au efectuat depuneri, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului. Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculate la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului.

În ce situaţie pot fi retraşi banii

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepţia următoarelor situaţii:
a. În cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecţioase, boli rare, afecţiuni oncologice, malformaţii congenitate, boli hematologice, diabet, accident domestic şi intoxicaţii;
b. În cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico/sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervasive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medical complex psihoneuromotorie;
c. În cazul decesului titularului contului.
În aceste situaţii scadenţa depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepţionale, dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se până la această dată. La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situaţiile excepţionale, titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. De la data împlinirii vârstei de 18 ani, titularul contului nu mai beneficiază de condiţiile din programul guvernamental. Pentru operaţiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu