Cum explică Apă Canal cele trei tarife din factura lunii iulie Recomandat

Sâmbătă, 24 August 2019 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Facturile pentru apă potabilă şi canalizare emise de societatea Apă Canal SA pe luna iulie 2019 cuprind trei tarife diferite. Greu de înţeles pentru consumatorii gălăţeni cum este posibil ca numai într-o lună de zile preţurile să crească de trei ori. În acest sens, operatorul regional Apă Canal SA explică motivele şi etapele creşterilor tarifare. Astfel, ajustarea anuală (la 1 iulie) a tarifelor la apa potabilă şi canalizare - epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, această strategie tarifară constituind condiţia de finanţare a proiectelor de investiţii realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri rambursabile. Comisia Europeană menţionează că aceasta trebuie revizuită ori de câte ori este necesar, astfel încât să asigure sustenabilitatea Operatorului în rambursarea creditelor.

La fundamentarea preţurilor/tarifelor s-a avut în vedere asigurarea sustenabilităţii în activitatea Operatorului şi în rambursarea creditelor contractate, în sumă de cca. 92.990.000lei, respectiv:
- împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 2007-2013), proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), ce a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi;
- împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 - 2020”, în cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), proiect în valoare de 822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 22 localităţi din judeţul Galaţi.

În acest context, În baza Planului anual de evoluţie a tarifelor aprobat prin Actul adiţional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de la 1 iulie 2019, conform Deciziei ANRSC nr.120/04.06.2019, s-au ajustat tarifele la apă potabilă şi canalizare-epurare astfel: apa potabilă 0%, canalizare - epurare 3%, la care se adaugă indicele de inflaţie şi TVA. Tarifele rezultate: apă potabilă - 4,48lei/mc (fără TVA); canalizare - epurare 2,60 lei/mc (fără TVA).

”Planul de tarifare al Apă Canal Galaţi la care am făcut referire anterior a fost finalizat in 2017, având ca date de plecare în prognoză cheltuielile realizate de companie în anul 2015. Cheltuielile efectiv realizate în perioada 2016-2018 au depăşit însă cu mult prognoza inclusă în planul de tarifare pentru perioada 2017-2023, din motive independente de voinţa noastră: în ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorari importante ale principalelor elemente de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.) ca urmare a schimbărilor legislative, evoluţiei macro-economice şi a creşterii salariului minim la nivel naţional, care nu au putut fi estimate la momentul realizării Analizei Cost-Beneficiu”, comunică Apă Canal SA Galaţi.

Însă ca urmare a unui studiu privind impactul schimbărilor legislative şi macro-economice asupra sustenabilităţii pe termen scurt, mediu şi lung a activităţii companiei, s-a ajuns la concluzia că din cauza schimbărilor macro-economice (inflaţie, curs de schimb, etc.), creşterea salariului minim la nivel naţional, extinderea ariei de operare în judeţ, necesitatea tratării suplimentare a apei potabile/uzate pentru conformarea cu Directiva Apei/Apei Uzate şi preluarea în perioada 2015-2018 a serviciului de alimentare cu apă în 15 noi UAT-uri, inclusiv personalul aferent, implică o nouă majorare a costurilor. Drept pentru care s-a decis că pentru asigurarea sustenabilităţii în activitate, inclusiv în rambursarea creditelor contractate în suma de cca. 92.990.000lei, precum si participarea în perioada 2019-2021 la rambursarea creditului încheiat de Primaria Municipiului Galaţi cu Banca Europeană de Investiţii cu cca. 4.800.000lei, este necesară o nouă revizuire a strategiei de tarifare.

Prin urmare, s-a modificat şi completat Planul anual de evoluţie a tarifelor, astfel că pentru anul 2019 se prevede ajustarea în termeni reali a tarifelor la apa potabilă cu 3% şi canalizare-epurare cu 19%, la care se adaugă indicele de inflaţie şi TVA. În baza HCL-urilor de aprobare a planului de tarifare revizuit în fiecare UAT din aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal SA Galaţi şi conform Deciziei ANRSC nr.137/03.07.2019, din 3 iulie 2019, tarifele sunt: apa potabilă - 4,62lei/mc (fără TVA); canalizare - epurare 3,00lei/mc (fără TVA).
Ajustarea tarifară din 3 iulie nu se adaugă celei din 1 iulie; ambele ajustări tarifare (1 iulie şi 3 iulie 2019) se raportează la tarifele existente la 30 iunie 2019, respectiv: apa potabilă: 4,30 lei/mc (fără TVA), canalizare-epurare: 2.42lei/mc (fără TVA).

”Precizăm, de asemenea, că factura lunii iulie 2019, pentru toţi clienţii din localităţile aflate în aria de operare a societăţii Apă Canal SA Galaţi va avea cantităţi de apă/canalizare defalcate (proporţional cu numărul de zile) pe trei perioade: de la data citirii contorului până la 31 iunie 2019, 1-2 iulie 2019 şi din 3 iulie până la data ultimei citiri a contorului, cu tarifele aferente fiecărei perioade în parte”, precizează Apă Canal SA.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu