Doar cei care îndeplinesc anumite condiţii vor primi ajutor financiar pentru căldură

 
Vineri, 14 Aprilie 2017 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Local Galaţi a aprobat proiectul privind acordarea unui ajutor financiar de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încalzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, în cadrul şedinţei din data de 12.04.2017.
Beneficiarii acestui ajutor financiar sunt familii sau persoane singure care au utilizat pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat în sezonul rece 2016 – 2017 şi care s-au debranşat începând cu data de 01.04.2017. Criteriile de eligibilitate a acestor persoane sunt următoarele:
- sunt persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Galati;
- să aibă calitatea de proprietar/coproprietar sau să fi înstrăinat apartamentul pentru care se solicită sprijinul, cu păstrarea dreptului de uzufruct/ habitaţie viageră;
- să fie legal împuternicit, prin procura notarială specială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct viager/habitaţie viageră şi solicită sprijinul pentru încalzirea locuinţei în numele său;
- să nu înregistreze obligaţii de plată restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate), întreţinere, utilităţi (apă, gunoi) sau la furnizorul de energie termică în sistem centralizat;
- să fi folosit pentru încălzirea locuinţei în sezonul 2016 – 2017 energie termică în sistem centralizat, să fi fost branşat la data de 01.03.2017, iar debranşarea să se realizeze în urma imposibilităţii distribuirii de agent termic de către furnizorul de energie termică;
Ajutorul financiar se acordă şi în funcţie de venituri iar condiţiile sunt următoarele:
- persoană singură care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei;
- pentru familia formată din 2 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei;
- pentru familia formată din 3 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei;
- pentru familia formata din 4 sau mai mulţi membri - care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei;
Plata ajutorului financiar se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, ori direct beneficiarului pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card sau către furnizorul de echipamente, în baza declaraţiei pe proprie răspundere a beneficiarului ajutorului şi a facturii proforme.
Acest ajutor financiar poate fi acordat şi persoanelor care înregistrează datorii, dar numai dacă valoarea totală a sumei datorate este de până în 3.000 lei şi aceştia semnează un angajament de plată a sumei restante în maxim 12 luni.ù

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu