17 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Gălăţenii pot scăpa de plata penalităţilor către Apaterm
Gălăţenii pot scăpa de plata penalităţilor către Apaterm
Locatarii care au datorii la întreţinere pot solicita anularea penalităţilor de întârziere la întreţinere dacă îşi achită datoria de bază, această măsură făcând parte din planul de reorganizare al Apaterm aprobat recent de Tribunalul Galaţi. Potrivit unui comunicat de presă remis de Primăria Galaţi, pentru orice sumă achitată în plus faţă de valoarea facturii curente se va proceda la anularea proporţională a penalităţilor.
„Procedura se aplică şi în cazul în care există hotărâri judecătoreşti definitive, situaţie în care se vor recupera doar cheltuielile de judecată şi/sau executare efectuate de societate. În baza hotărârii adunării generale, asociaţiile de proprietari decid dacă vor aplica procedura prin intermediul lor sau, în cazul în care nu pot face faţă plăţii debitelor restante ale întregii asociaţii, pot decide să ofere individual locatarilor posibilitatea de a beneficia direct de aceasta facilitate. Termenul final până la care se poate accesa procedura este 31 iulie 2013. Începând cu 1 august 2013 locatarii cu restanţe la întreţinere nu vor mai putea solicita ştergerea penalităţilor de întârziere. După această dată, Apaterm poate prelua, în anumite condiţii, creanţele asociaţiei împotriva persoanelor care până la acea dată nu au efectuat nici o plată. Chiar şi asociaţiile de proprietari care sunt cu plata la zi dar au penalităţi de întârziere pot beneficia, în anumite condiţii, de anularea penalităţilor. Singurii care nu pot beneficia de această procedură sunt cei care la data de 1 februarie nu mai erau racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice”, se arată în comunicatul de presă al Primărie.
Potrivit declaraţiei directorului de producţie al Apaterm, Mircea Ispas, valoarea totală a datoriilor înregistrate de populaţie către societatea locală de furnizare a apei calde şi a căldurii se ridică la circa 1.600 de miliarde de lei vechi.

Cum se pot anula penalităţile

Potrivit programului de reorganizare aprobat de Tribunalul Galaţi, procedura presupune efectuarea unor paşi, şi anume depunerea unei cereri către Apaterm şi efectuarea unui punctaj al datoriilor existente la 01.02.2013. În cazul în care procedura se face prin intermediul asociaţiei, la sfârşitul fiecărei luni se face un proces verbal cu asociaţia de proprietari, în care se vor recunoaşte de ambele părţi atât sumele plătite din restanţă cât şi partea anulată din penalităţi. Dacă locatarii debitori doresc să parcurgă paşii necesari ştergerii penalităţilor, atunci asociaţia eliberează locatarului o adeverinţă în care este precizată valoarea datoriei la întreţinere şi valoarea datoriei provenită din penalităţi, locatarul plăteşte direct la Apaterm suma datoriei din întreţinere în baza adeverinţei primite de la asociaţie şi primeşte o chitanţă pe care se va înscrie numele plătitorului şi numărul asociaţiei de proprietari în contul căreia se face plata. Odată cu plata efectuată, locatarului i se eliberează o adeverinţă în care se va preciza că s-a încasat suma datoriei de bază şi că s-a anulat penalitatea plătitorului din datoria totală a asociaţiei provenită din penalităţi iar locatarul  depune la asociaţie documentul primit de la Apaterm, iar asociaţia înregistrează anularea penalităţilor în fişa locatarului. De asemenea, cu locatarul se încheie un angajament de plată în baza căruia acesta îşi va achita datoriile viitoare reprezentând încălzire şi apă caldă direct la casieria Apaterm.
Dacă locatarul poate plăti numai o parte din datoria restantă, ştergerea penalităţilor se va realiza într-un  procent proporţional cu datoria achitată. Dacă există locatari care nu au restanţe la întreţinere, dar au penalităţi de plată, vor beneficia de ştergerea acestora dacă în baza adeverinţei primite de la asociaţie vor încheia angajamente de plată cu societatea.
Cu alte cuvinte, Apaterm şterge penalităţile, dar vrea ceva la schimb: locatarii trebuie să semneze un document prin care se angajează ca pe viitor să plătească direct la cesieria Apaterm apa caldă şi căldura, nu prin intermediul asociaţiilor.

Articole înrudite