13 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Liberty Galaţi vrea să ia un credit de 150 mil. euro în numele şi în contul statului român
Liberty Galaţi vrea să ia un credit de 150 mil. euro în numele şi în contul statului român

Acţionarii combinatului siderurgic Liberty Galaţi sunt convocaţi într-o şedinţă extraordinară, în data de 14 decembrie 2023, pentru a aproba contractarea unui împrumut în valoare maximă de 150 milioane de euro, ce urmează a fi făcut în numele şi în contul statului român.
Potrivit convocatorului, pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:
”1. - Aprobarea contractării prin EximBank Banca Românească, în numele şi în contul statului, a unui credit cu dobândă subvenţionată în scopul realizării de investiţii şi/sau capital de lucru, în termenii şi condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat conform Normei SN3.15 Garanţii Eximbank în cadrul schemei de ajutor de stat UcrainaZ (NI-GAR-15l/0), în valoare de 150 de milioane de euro.
2.- Aprobarea încheierii de către Consiliul de Adminsitraţie al Societăţii a convenţiei de garantare (”Convenţia de Garantare”) prevăzută în Schema de Ajutor de Stat, în legătură cu contractul de credit, precum şi cu alte documente aferente Convenţiei de Garantare.
3. - Aprobarea constituirii în garanţie a bunurilor mobile şi/sau imobile ale Societăţii, astfel cum acestea vor fi regăsite în patrimoniul societăţii la data la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii şi acordării mandatului de a decide asupra cuantumului acestora Consiliului de Adminsitraţie al societăţii”.

Acţionariatul Liberty Galaţi SA este structurat astfel: Liberty Holdco Galati & Skopje Limited din Regatul Unit, Londra (controlată de Sanjeev Gupta) deţine 99,7 % din acţiuni, iar restul de 0,30 % este deţinut de persoane fizice. 

Este alarmant cum statul român intră în acest joc al împrumuturilor, ajutoarelor de stat şi garanţiilor în condiţiile în care patronul combinatului de la Galaţi, Sanjeev Gupta şi grupul lui de firme fac obiectul unor investigaţii ale instituţiilor anticorupţie din Marea Britanie, dar şi din Franţa.

Demn de menţionat este şi faptul că schema de ajutor de stat conform Normei SN3.15 se acordă în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, instituind o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi, ca urmare a blocajelor financiare generate de conflictul din Ucraina, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora, potrivit actului normativ care reglementează această normă.


Articole înrudite