Primăria Galaţi caută specialişti în „chirurgia copacilor”

Miercuri, 10 Mai 2017 05:39
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi este dispusă să plătească până la 100.840 lei unei firme specializate pentru „Servicii de evaluare fitosanitară arbori”. Conform caietului de sarcini, obiectul achiziţiei este justificat de necesitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în art. 12 alin.(1 - 3) din Legea  nr. 24 din 15 ianuarie 2007. Legea spaţiilor verzi, la art. 12, alineatele amintite spun că: ”(1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a acestora. (3)Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare”.
Până acum, de chirurgia dendrologică s-a ocupat Societatea de Gospodărire Urbană, care ba nu a tăiat deloc, ba a amputat arborii până nu a mai rămas nimic din ei.
Conform documentaţiei achiziţiei publice iniţată de Primăria Galaţi, preţul ofertei va fi prezentat în lei/arbore, iar oferta mai mare de 10,08 lei/ arbore va conduce la respingerea acesteia. În aceste condiţii, valoarea estimată a achiziţiei, la un preţ maximal de 10,08 lei/arbore, ar fi suficentă pentru 10.000 de copaci. Ce trebuie să facă societatea căreia i se va atribui contractul: să elaboreze documente (fişa de evaluare a arborelui, fotografii) la comanda beneficiarului, specifice fiecărui arbore în parte, care să confirme sau să infirme intervenţia cu lucrări de chirurgie dendrologică inclusiv documentaţii fundamentate dendometric în ceea ce priveşte volumul masei lemnoase a arborelui pe picior. De asemenea, trebuie să exprime puncte de vedere, fundamentate ştiinţific, cu privire la modul de intervenţie a lucrărilor de chirurgie dendrologică asupra arborilor, dar să întocmească şi fişa de evaluare a arborelui, care trebuie să cuprindă specia, diametrul, înălţimea, evaluarea stării de viabilitate. Ofertantul îşi va asuma răspunderea pentru toate documentele eliberate prin semnătură şi ştampilă, fiind direct răspunzător de conţinutul lor. În cazul în care se demonstrează că sancţiunile primite cu amendă de la organele de control (Garda de Mediu, Agentia pentru Protecţia Mediului ş.a.), au fost primite datorită documentelor eliberate de către ofertant, acesta va trebui să Ie suporte.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu