Primăria se ia la trântă cu dezvoltatorii imobiliari şi le impune să facă parcări Recomandat

Joi, 15 August 2019 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Primăria municipiului Galaţi a lansat procedurile de consultare publică în privinţa unui nou regulament privind locurile de parcare pentru construcţiile noi, realizate în municipiul Galaţi. Prin acest regulament administraţia locală impune dezvoltatorilor imobiliari ca toate construcţiile noi care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare (locuinţe colective, semicolective, magazine de dimensiuni mai mari, etc.) să asigure locuri de parcare pe terenul privat pe care se construieşte.

Potrivit noului regulament, autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public cu specificaţia că prevederile regulamentului se vor aplica atât la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism, cât şi la elaborarea proiectelor tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, numai pentru investiţii noi propuse a se realiza pe teritoriul municipiului Galaţi.

Noile reguli de parcare corespunzătoare funcţiunilor urbanistice prevăd:

Construcţii de locuinţe individuale, colective sau semicolective: locurilele de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

1. Locuinţe individuale:
- Locuinţă cu suprafaţa construită desfaşurată de maxim 150 mp - 1 loc parcare/o locuinţă;
- Locuinţă cu suprafaţa construită desfaşurată mai mare de 150 mp şi mai mică de 300 mp - 2 locuri de parcare/o locuinţă;
- Locuinţă cu suprafaţa construită desfaşurată mai mare de 300 mp - 3 locuri de parcare/o locuinţă.

2. Locuinţe colective sau semicolective:
- Unitate individuală cu suprafaţa construită desfaşurată de maxim 120 mp - 1 loc parcare/o unitate individuală;
- Unitate individuala cu suprafaţa construită desfaşurată mai mare de 120 mp - 1,5 locuri de parcare/o unitate individuală.

Pentru investiţiile noi altele decat locuinţele de orice tip, propuse a se realiza în zonă centrală istorică se vor asigura doar spaţii de parcare/garare a autovehiculelor proprii, respectiv a celor necesare aprovizionării construcţiei.

În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în interiorul proprietăţii pe care se propune investiţia, spaţiile pentru parcare se pot asigura pe un alt teren, care nu aparţine domeniului public, aflat la distanţă de cel mult 150 m faţă de imobilul pe care se dezvoltă investiţia. Pentru aceste terenuri investitorul va obţine autorizaţie de construire pentru amenajare parcare, în baza studiului de circulaţie şi avizului Comisiei de siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Galaţi, odată cu/sau înainte de emiterea autorizaţiei de construire pentru investiţia principală.

Noile reglementări se vor aplica tuturor construcţiilor noi de locuinţe individuale, colective şi semicolective, a căror certificate de urbanism au cererile înregistrate după intrarea în vigoare a acestui regulament, însă nu se vor aplica lucrărilor de extindere, intrare in legalitate, reconstruire, consolidare, reabilitare, modificare, reparare, protejare, restaurare şi conservare a clădirilor cu destinaţia de locuinţe individuale/colective/semicolective, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu