Rectificarea bugetului municipiului Galaţi scade bugetul Poliţiei Locale şi subvenţia Transurb Recomandat

Duminică, 29 Noiembrie 2020 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

La şedinţa Consiliului Local din 26 noiembrie 2020, consilierii locali au aprobat rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2020. Rectificarea diminuează sumele alocate la unele capitole bugetare şi suplimentează la altele.

În acest context, s-a decis diminuarea fondurilor alocate pentru Poliţia Locală cu 400.000 lei, dar şi subvenţia pentru Transurb cu 5.000.000 lei, dar cresc sumele alocate pentru cheltuielile cu acţiunile socio-culturale şi întreţinere zone verzi cu 1.000.000 lei, precum şi cheltuielile de funcţionare la Clubul Municipal Galaţi cu 24.350 lei. De asemenea, cheltuielile bugetului local de dezvoltare s-au diminuat cu suma de 171.000 lei.

Alte diminuări şi suplimentări de fonduri sunt următoarele:

La secţiunea de funcţionare, veniturile bugetului local de funcţionare se suplimentează cu suma de 3.158.000 lei astfel: din veniturii proprii - 990.000 lei, venituri nefiscale -2.106.000 lei şi venituri din subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice - 62.000 lei.

Cheltuielile bugetului local de funcţionare se suplimentează cu suma de 3.158.000 lei pe capitole astfel:

- Autorităţi publice şi acţiuni externe - 933.000 lei. Se suplimentează cu suma de 933.000 lei cheltuielile de funcţionare pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor din Primăria Municipiului Galaţi.
- Alte servicii publice generale - 1.135.000 lei. Se diminuează cu suma de 1.000.000 lei fondul de rezervă şi cu suma de 135.000 lei cheltuielile de personal de la serviciul de evidenţă a persoanelor.
- Ordine publică şi siguranţă naţională - 400.000 lei. Se diminuează transferurile către Poliţia Locală cu suma de 400.000 lei.
- Învăţământ - 192.000 lei. Se suplimentează cu suma de 352.000 lei cheltuielile de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi se diminuează cu suma de 160.000 lei cheltuielile de la acţiunea „premierea elevilor şi a profesorilor care au obţinut premii la olimpiadele naţionale şi internaţionale”, acţiune care nu s-a mai desfăşurat pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.
- Cultură, recreere şi religie - 1.000.000 lei. Se suplimentează cu suma de 1.000.000 lei cheltuielile cu acţiunile socio-culturale şi întreţinere zone verzi.
Asigurări şi asistenţă socială - 811.000 lei. Se suplimentează cu suma de 5.811.000 lei cheltuielile de funcţionare la unităţile de asistenţă socială din subordine şi cheltuielile de personalal asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi indemnizaţiile acestora.
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - 996.000 lei. Se suplimentează cu suma de 996.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu energia electrică, apa meteorică, servicii pază, reparaţii mobilier urban, reparatii şi întreţinere semafoare în municipiul Galaţi.
- Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă - 100.000 lei. Suma de 100.000 lei este necesară pentru plata TVA.
- Combustibil şi energie - 491.000 lei. Se suplimentează cu suma de 491.000 lei pentru: prestări servicii şi ajutoare pentru achiziţionarea de sisteme alternative de încălzire pentru populaţie.
- Transporturi - 5.000.000 lei. Se diminuează cu suma de 5.000.000 lei subvenţia de la SC Transurb SA Galaţi.

La secţiunea de dezvoltare, veniturile bugetului local de dezvoltare se diminuează cu suma de 171.000 lei. Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 2.106.000 lei, cu diferenţa de 927.000 lei se suplimentează fondurile europene nerambursabile şi cu suma de 903.000 se suplimentează veniturile din capital. Cheltuielile bugetului local de dezvoltare se diminuează cu suma de 171.000 lei.

Bugetul de venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local secţiunea de funcţionare, se modifică astfel:

Veniturile bugetului de venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local se suplimentează cu suma de 7.629.350 lei.

Cheltuielile bugetului de venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local se suplimentează cu suma de 7.629.350 lei cheltuielile de funcţionare astfel:

- Ordine publică şi siguranţă naţională - 400.000 lei. Se diminuează cu suma de 400.000 lei cheltuielile de funcţionale la Poliţia Locală.
- Învăţământ - 2.000 lei. Se suplimentează cu suma de 2.000 lei cheltuielile de funcţionare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
- Sănătate - 7.381.000 lei. Se suplimentează cu suma de 7.381.000 lei cheltuielile de funcţionare la cele trei spitale din subordine.
- Cultură, recreere şi religie - 24.350 lei. Se suplimentează cu suma de 24.350 lei cheltuielile de funcţionare la Clubul Municipal Galaţi.
- Asigurărişi asistenţă socială - 400.000 lei. Se suplimentează cu suma de 400.000 lei cheltuielile de funcţionare la Centrul Medico-Social Pechea.
- Protecţia mediului - 5.500.000 lei. Se diminuează cu suma de 5.500.000 lei cheltuielile de funcţionare a Serviciului Public Ecosal.
- Transporturi - 5.500.000 lei. Se suplimentează cu suma de 5.500.000 lei cheltuielile de funcţionare a Serviciului Public Ecosal pentru activitatea de reparaţii străzi.
- Alte acţiuni economice - 222.000 lei. Se suplimentează cu suma de 222.000 lei cheltuielile de funcţionare la Serviciul Public Geotopocad.

Bugetul creditelor interne și externe

Bugetul creditelor interne pentru anul 2020 este în sumă de 40.767.330 lei, reprezentând finanţare rambursabilă contractată de la EXIMBANK în anul 2019, pentru finalizarea obiectivelor de investiţii. Bugetul creditelor interne se diminuează cu suma de 3.753.500 lei la unele obiective de investiţii finalizate în vederea repartizări acestor fonduri la alte obictive de investiţii în curs de execuţie.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu