Se caută investitori pentru Portul de ambarcaţiuni mutat lângă Jungle Splash

Joi, 08 Iunie 2017 09:36
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Primăria Galaţi organizează licitaţie publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafaţă totală de 13.056 mp aflat în proprietatea publică a municipiului Galaţi, în vederea amenajării Bazinului pentru acostare ambarcaţiuni. Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Galaţi, zona Uzina de Apă nr.1 cu acces către plaja Dunărea şi fluviu Dunărea. Documentaţia de participare se poate solicita şi obţine de la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, Serviciul închirieri, concesiuni si vânzări, terenuri proprietatea municipiului, iar preţul caietului de sarcini este de 30 lei. Şedinţa publică de licitaţie va avea loc în data de 27 iunie, la ora 11.00, la sediul Primăriei Galaţi.
Criteriile de evaluare ce urmează a fi utilizate sunt următoarele: Planul de afaceri pentru dezvoltare şi exploatare - 39%, din care valoarea investiţiei directe (construcţie, echipamente), proiectul de arhitectură privind amenajarea - 29% şi structura organizatorică a ofertantului, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale - 10%; Graficul de derulare în timp a investiţiei (construcţie, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.) - 10%; Nivelul redevenţei - 51%.
Condiţiile puse investitorului vizează delimitare incintei prin construirea unui gard, care să asigure desfăşurarea în siguranţă a activităţilor, în baza de agrement, racordarea obiectivului la reţeaua de energie electrică a oraşului, montarea sistem de supraveghere permanentă a incintei, dragarea luciului de apă şi consolidarea malurilor, construire şi reparare/modernizare căii de acces, construirea unui sediu administrativ cu dependinţe (grupuri sanitare, duşuri, magazii, cabinet medical, spaţii de depozitare diverse, birou administrator, vestiare pentru personal etc.), reţea de apă, reţea de canalizare, reţea electrică interioară, echipamente specifice de acostare ambarcaţiuni, construire rampe de lansare la apă ambarcaţiuni, amenajare ponton pentru desfăşurare activităţi de agrement nautic, amenajare spaţii de cazare (minim 50 de locuri), reabilitarea şi amenajarea spaţiului verde, înfiinţarea de spaţii comerciale (mini magazin mixt, chioşcuri diverse etc.) şi amenajarea unei parcări auto.
Reamintim că în prezent Portul de ambarcaţiuni se află lângă Bac şi a costat circa 800.000 de euro. Investiţia a fost făcută cu fonduri direcţionate de Elena Udrea, prin Ministerul Dezvoltării, pe care atunci îl conducea, şi chiar ea a şi inaugurat portul. Portul de ambarcaţiuni a fost distrus de sloiurile de gheaţă în 2012, deoarece nimeni nu s-a învrednicit să spargă blocurile şi să le redirijeze, şi de atunci portul funcţionează la nici jumătate din capacitate.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu