27 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Unde se va construi Spitalul Municipal de Urgenţă Galaţi
Unde se va construi Spitalul Municipal de Urgenţă Galaţi

Primăria municipiului Galaţi face primul pas concret pentru construirea unui spital municipal de urgenţă. Într-o primă fază a fost necesară identificarea terenului unde poate fi construită unitatea medicală. Următorul pas este realizarea studiului de fezabilitate. În acest scop municipalitatea a lansat o licitaţie publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru obiectivul „Construire Spital Municipal de Urgenţă” - faza SF, cu o valoare totală de 500.000 lei.

Proiectantul care va câştiga licitaţia va furniza în principiu serviciile de proiectare (inclusiv activităţile de obţinere a avizelor aferente) necesare realizării obiectivului de investiţii, va analiza cele două amplasamente puse la dispoziţie de Municipiul Galaţi, respectiv, cele din strada Cetăţeanul Ioan şi strada Traian – zona Metro, va realiza o analiză SWOT pentru cele două amplasamente propuse; în baza acestei analize, municipalitatea va decide care va fi locatia unde se va elabora proiectul.va elabora studiul de fezabilitate, va lua in calcul si realizarea activităţilor necesare in scopul întocmirii studiilor geotehnice, studiilor pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii topografice, documentaţii cadastrale, precum şi orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de avize/autorizaţii. 

Obligaţiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acelor obligaţii stabilite conform prevederilor legale

pentru prestarea de servicii cuprinse în obiectul caietului de sarcini al achiziţiei, Termenul de realizare este de 6 luni.

Potrivit caietului de sarcini, spitalul va avea un număr de 300 de paturi şi 20 paturi spitalizare de zi. 


Articole înrudite