25 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Apă Canal Galaţi, totul despre apa meteorică
Apă Canal Galaţi, totul despre apa meteorică

Apă Canal Galaţi, totul despre apa meteorică: "Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se facturează lunar, utilizand cantitatea specifică de apă meteorică transmisă de A.N.M. Pentru luna în curs, se ia în calcul cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. cu 2 (două) luni anterioară emiterii facturii.
EXEMPLU: În factura lunii ianuarie, facturarea se face prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică transmisă de A.N.M. pentru luna noiembrie, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator (verificate cu datele din actul de proprietate) şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de normele şi normativele tehnice în vigoare (tabel jos ).
PRECIZARE: Asociaţiile de proprietari nu mai trebuie să factureze apă meteorică apartamentelor care au contracte individuale de apă. Din momentul perfectării contractului individual de furnizare cu Apă Canal Galaţi, apa meteorică este facturată direct clientului, în baza cotei indivize a apartamentului respectiv, aşa cum reiese ea din actul de proprietate. Cota indiviză aferentă apartamentului se scade imediat din suprafaţa totală a blocului, suprafaţă pentru care apa meteo se facturează asociaţiei de proprietari.
REAMINTIM: Tariful pentru apa meteorică este unic (acelaşi atât pentru contractele individuale cât şi pentru asociaţiile de proprietari), adica tariful pentru „canalizare-epurare”", transmite societatea.

! Apele meteorice sunt acele ape care provin din precipitaţii atmosferice (zăpadă, ploaie, grindină, brumă), prin şiroire. În localităţi, apele meteorice provin din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperişuri, terase, platforme industriale sau / şi curţi interioare.

  • Galerie Foto:

Articole înrudite