Cursuri de conversie profesională la "Dunărea de Jos"

 
Joi, 28 Septembrie 2017 09:31
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehologic (DFCTT) din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează cursuri de conversie profesională, cu durata de patru semestre, în următoarele domenii: Biologie,  Chimie, Cultură civică, Economia comerţului turismului şi serviciilor, Economie şi educaţie antreprenorială, Educaţie fizică, Educaţie tehnologică, Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Informatică economică, Informatică managerială, Ingineria produselor alimentare, Istorie, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura română, Matematică, Sociologie, Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism. Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale. Absolvenţilor programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă. Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar. Înscrierile se fac până la data de 1 octombrie, la sediul DFCTT din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu