21 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Pentru anul 2024, Jandarmeria Galaţi şi-a propus să crească dotarea personalului cu echipament specializat
Pentru anul 2024, Jandarmeria Galaţi şi-a propus să crească dotarea personalului cu echipament specializat

Jandarmeria Galaţi şi-a prezentat bilanţul activităţilor pe anul 2023. "Într-un cadru festiv, jandarmii gălăţeni au prezentat comenzii Jandarmeriei Române bilanţul activităţilor desfăşurate în anul 2023, la evaluarea unităţii noastre participând colonelul inginer Lucian Trăşcălie, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române.
În numele inspectorului general al Jandarmeriei Române, colonelul Trăşcălie le-a mulţumit jandarmilor gălăţeni pentru modul în care şi-au desfăşurat activitatea în anul precedent, pentru rezultatele pozitive obţinute şi pentru interesul manifestat în atragerea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană.
În continuare, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române a ţinut să precizeze că rolul jandarmeriei gălăţene trebuie să fie unul omniprezent şi vizibil, ţinând cont de faptul că prezentul este unul puternic, marcat de conflicte impredictibile, iar evenimentele curente din vecinătatea României alterează mediul de securitate. Din acest considerent, Jandarmeria Galaţi trebuie să rămână aceeaşi instituţie performantă, cu o capacitate operaţională şi o mobilitate crescută, care să permită identificarea şi combaterea din timp a tuturor riscurilor şi ameninţărilor la adresa siguranţei cetăţeanului, identificate în zona de competenţă.
La rândul său, comandantul Jandarmeriei Galaţi, colonelul Florin Simionel, a declarat: „Axându-ne pe obiectivele Strategiei Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică, cât şi pe ordinele şi dispoziţiile Ministerului Afacerilor Interne şi ale Jandarmeriei Române, în anul 2023 am acţionat constant pentru a deveni o instituţie viabilă şi profesionistă, pentru a îmbunătăţi actul decizional şi cel de execuţie, pentru a ne consolida şi omogeniza structurile subordonate, pentru a defini imaginea publică ca principal vector de promovare instituţională, dar şi pentru a combate fenomenul infracţional şi contravenţional, la nivelul judeţului Galaţi. Am reuşit să ne îndeplinim obiectivele prin abordarea tuturor genurilor de misiuni stabilite prin competenţele legale, instituţionale, cât şi printr-o prezenţă vizibilă în stradă şi în zona misiunilor de pază şi protecţie instituţională, iar rezultatele obţinute anul trecut dovedesc acest lucru.
În anul 2023, Jandarmeria Galaţi a avut în atenţie îndeplinirea următoarelor obiective:
• asigurarea eficienţei misiunilor de ordine şi siguranţă publică;
• modernizarea pazei obiectivelor şi transporturilor;
• creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor şi adaptarea dispozitivelor de ordine publică pe timpul desfăşurării evenimentelor în spaţiul public, în concordanţă cu datele şi informaţiile avute la dispoziţie;
• consolidarea managementului operaţional în vederea asigurării unui răspuns eficient provocărilor mediului de securitate, precum şi asigurarea unui management performant în domeniul lecţiilor învăţate şi implementarea proceselor instituţionale necesare aplicării acestora;
• creşterea performanţei în activitatea de asigurare financiară;
• optimizarea şi consolidarea sistemului de suport logistic al misiunilor;
• creşterea performanţei activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
• consolidarea capacităţilor instituţionale, în concordanţă cu provocările actuale în domeniul securităţii interne şi internaţionale, inclusiv prin accesarea de fonduri externe nerambursabile.
Prin activitatea de ordine publică, atât prin acţiunile specifice, cât şi alături de celelalte instituţii specializate cu atribuţii în domeniu, jandarmii gălăţeni au contribuit la păstrarea climatului de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor şi prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente pe timpul adunărilor publice desfăşurate pe raza judeţului Galaţi, iar în baza Planului Cadru de acţiune al M.A.I. pentru gestionarea în sistem integrat - aflux persoane Ucraina am asigurat până în luna septembrie 2023 efective de jandarmi pentru menţinerea ordinii publice în zona spaţiilor de cazare pentru refugiaţii din Ucraina.
În anul 2023 au fost executate un număr total de 5.283 misiuni de ordine publică, în creştere cu 5,79% faţă de anul 2022, când au fost executate 4.994 misiuni, creştere care a fost generată de angajarea de efective suplimentare în cadrul acţiunilor în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, în zone şi medii de risc, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.
Din totalul misiunilor executate în anul 2023, 348 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice, 3.924 misiuni de menţinere a ordinii publice, 443 acţiuni în cooperare/ colaborare cu alte instituţii, 185 acţiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere, 38 acţiuni speciale şi 345 rezerve de intervenţie din cadrul Plutonului Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale, pentru asigurarea unei reacţii prompte şi eficiente în situaţia apariţiei unor acţiuni de tulburare a ordinii publice, atacuri violente sau altor situaţii cu impact major în planul ordinii şi siguranţei publice/ securităţii obiectivelor din responsabilitate ori pentru asigurarea sprijinului autorităţilor.
Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiune principală a Jandarmeriei, a constituit o prioritate, iar efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestor misiuni, pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări grave ale ordinii publice, cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Printr-o prezenţă activă şi fermă a jandarmilor gălăţeni, în anul 2023 la nivelul judeţului Galaţi nu au fost înregistrate tulburări grave ale ordinii publice şi nu au fost executate misiuni de restabilire a ordinii publice.
Numeric, în anul 2023 au fost executate 348 misiuni de asigurare a ordinii publice, în creştere cu 3,5% faţă de anul 2022, dintre care:
• 136 misiuni la manifestările sportive;
• 92 misiuni la manifestările cultural-artistice;
• 51 misiuni la manifestările religioase/ comemorative;
• 30 misiuni la manifestările de protest;
• 24 misiuni la manifestările promoţionale;
• 1 misiune pe timpul vizitelor oficiale;
• 14 misiuni la alte acţiuni.
Misiunile de asigurare a ordinii publice au fost executate fără a se înregistra incidente sau alte evenimente deosebite, aspect datorat sprijinului real şi eficient primit din partea Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, cât şi din partea structurilor Poliţiei Naţionale şi ale Poliţiei Locale.
Misiunile de menţinere a ordinii publice au fost principalele generatoare de rezultate, fapt pentru care au fost implicate toate structurile de profil din cadrul unităţii. Au fost executate 3.924 misiuni, iar comparativ cu anul anterior am înregistrat o creştere cu 2,94% (+112 misiuni). În cooperare cu poliţia, Jandarmeria Galaţi a executat 1.949 patrule mixte în mediul urban şi 849 în mediul rural, iar pe lângă acestea, au fost organizate 628 patrule de jandarmerie.
Conform solicitărilor primite, în anul 2023 Jandarmeria Galaţi a executat 443 misiuni în colaborare cu alte instituţii, dintre care: 268 misiuni cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, 92 misiuni executate la solicitarea executorilor judecătoreşti, 63 misiuni executate în colaborare cu structuri teritoriale ale Inspectoratului General de Imigrări, 4 misiuni executate în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Galaţi, 7 misiuni executate în colaborare cu Penitenciarul Galaţi, 1 misiune executate cu Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi şi 6 misiuni executate în colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
Acţiunile speciale şi de intervenţie antiteroristă au fost executate în cooperare cu Direcţia Generală Anticorupţie, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, iar în anul 2023 au fost executate 38 astfel de misiuni.
Din punct de vedere al rezultatelor obţinute, jandarmii gălăţeni au aplicat în anul 2023 un număr total de 1.373 sancţiuni contravenţionale, dintre care 967 amenzi, în cuantum total de 502.915 lei şi 406 avertismente scrise, fiind înregistrată o scădere cu 31% faţă de anul 2022. Dintre sancţiunile aplicate, 92% o reprezintă faptele săvârşite şi sancţionate de Legea 61/1991 privind încălcarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Pe linia sesizării faptelor de natură penală, în anul 2023 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 159 fapte, comparativ cu 161 câte au fost sesizate în anul 2022. Jandarmii care au acţionat în cooperare cu structurile de poliţie au constatat un număr de 97 fapte de natură penală cu 102 autori, iar patrulele independente de jandarmerie au constatat 62 fapte de natură penală care se regăsesc în 53 lucrări, fiind depistaţi în flagrant 59 făptuitori.
Prejudiciul infracţiunilor constatate a fost în valoare de aproximativ 7.800 lei, fiind recuperat în totalitate şi predat părţilor vătămate. Din punct de vedere al locului săvârşirii faptelor sesizate, precizăm că 3 dintre acestea au fost constatate în mediul rural, celelalte fiind săvârşite în mediul urban.
Pe parcursul anului 2023 au fost desfăşurate acţiuni de prevenire/informare a populaţiei în cadrul a două programe derulate de către Jandarmeria Galaţi şi a trei programe derulate in cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, având ca obiectiv principal prezervarea climatului de ordine şi siguranţă publică, precum şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private. De asemenea, au fost desfăşurate 263 acţiuni de prevenire/informare în instituţii de învăţământ, care au avut ca principal subiect prevenirea violenţei în şcoli.
În anul 2023 jandarmii gălăţeni au intervenit la un număr de 208 solicitări prin S.N.U.A.U. 112 şi la 59 solicitări efectuate prin dispeceratele Jandarmeriei ori a Poliţiei, în creştere cu 210% faţă de anul 2022.
Paza şi protecţia instituţională reprezintă al doilea segment important al misiunilor pe care le execută Jandarmeria, iar în anul 2023 unitatea noastră a asigurat paza şi protecţia la un număr de 25 obiective, fiind organizate 1.522 astfel de misiuni, preponderent la instanţele de judecată şi unităţile de parchet.
Pentru protecţia transporturilor de bunuri şi valori şi a transporturilor de produse cu caracter special au fost organizate 129 astfel de misiuni, iar pentru protecţia transportului corespondenţei clasificate au fost executate 1.292 misiuni.
Structurile de pază şi protecţie instituţională au aplicat 20 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 5 avertismente scrise şi 15 amenzi, în cuantum total de 7.550 lei, majoritatea pentru provocarea de scandal.
Pentru gestionarea unor situaţii deosebite, în anul 2023 personalul Jandarmeriei Galaţi a participat la o serie de cursuri de pregătire şi exerciţii, dintre care amintim: Exerciţiul „Zimbrul 2023 SUD-VEST”, care a vizat gestionarea unei situaţii cu impact în planul ordinii publice determinată de un aflux masiv de migranţi/ refugiaţi în zona de sud-vest a României, 4 exerciţii organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Galaţi, care au vizat gestionarea unor situaţii de urgenţă cât şi 2 exerciţii în cooperare cu Direcţia Regională de Informaţii Moldova Sud, fiind create scenarii de antrenament, conform competenţelor comune ale celor două instituţii.
Pe linia cooperării internaţionale, în anul 2023 ofiţeri din cadrul unităţii noastre au participat la o serie de întâlniri de lucru cu forţe de aplicare a legii din Republica Moldova, întâlniri care au fost organizate la Chişinău şi Iaşi, cât şi la întâlniri cu reprezentanţi ai US Army, care au vizat îmbunătăţirea cooperării civile", transmite Jandarmeria Galați.
De asemenea, Jandarmeria Galați a dezvăluit planurile pentru acest an. "Pentru anul 2024, Jandarmeria Galaţi şi-a propus să crească dotarea personalului cu echipament specializat, în acest sens fiind întocmite două proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, în cadrul programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 – 2027, a căror parteneri sunt Inspectoratul General de Carabinieri şi Serviciul de Pază şi Protecţie de Stat din Republica Moldova, valoarea totală a bugetului alocat unităţii noastre, prin intermediul celor două proiecte, fiind de 526.660 euro, dintre care 10% este cofinanţare naţională şi 90% bani europeni", a precizat Jandarmeria Galaţi.

Câteva fotografii din misiunile executate anul trecut de jandarmii gălăţeni, în Galeria de imagini de mai jos!


Articole înrudite