Sărbătoare academică în cinstea profesorului emerit Emil Ceangă

Luni, 16 Mai 2016 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Într-o atmosferă festivă, membrii Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi s-a reunit, vineri, pentru a decerna titlul academic de profesor emerit profesorului Emil Ceangă, una dintre personalităţile gălăţene legate nemijlocit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Cu o carieră de 47 de ani în universitatea gălăţeană, Emil Ceangă a ocupat, pe rând, toate treptele academice, începând cu funcţia de asistent, până la aceea de profesor universitar şi membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice, Secţia Electronică şi Automatică. Chiar şi după retragerea la pensie, a continuat să lucreze cu aceeaşi dăruire în universitate, în calitate de cadru didactic asociat şi cercetător în departamentul de Automatică şi Inginerie Electrică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.
De-a lungul timpului, profesorul dr. ing. Emil Ceangă a ocupat funcţiile de şef de catedră, secretar ştiinţific al Senatului Universitar, decan al Facultăţii de Nave şi Inginerie Electrică şi director al Centrului de Cercetare „Sisteme de Conducere Automată Avansată a Proceselor”, primul centru de cercetare în automatică  acreditat de CNCSIS, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi îi datorează cadrului didactic universitar înfiinţarea, la Galaţi, a Şcolii de Automatică, Emil Ceangă  fiind considerat, pe drept cuvânt, întemeietorul acesteia în instituţia gălăţeană.
La decernarea titlului de profesor emerit, activitatea lui Emil Ceangă a fost prezentată într-un laudatio: “A desfăşurat o activitate neobosită de formare a tinerelor cadre didactice şi cercetători, conducând teze de doctorat în specializările Sisteme automate şi Fiabilitate, aducându-şi, în acest fel, contribuţia la formarea unei  resurse înalt calificată pentru dezvoltarea specializărilor de profil electric: automatică, electronică şi inginerie electrică în universitatea gălăţeană. Mai mult, trebuie menţionat faptul că, în calitate de decan al Facultăţii de Nave şi Inginerie Electrică, a avut un rol determinant în înfiinţarea şi dezvoltarea specializărilor de Automatică şi Informatică Aplicată, Electronică Aplicată, Telecomunicaţii, Acţionări Electrice la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, specializări solicitate de absolvenţii de liceu din Galaţi. În acest fel, prof. Emil Ceangă a contribuit şi la dezvoltarea mediului economic gălăţean, care a beneficiat de absolvenţi ai specializărilor menţionate, cu o pregătire universitară solidă în domenii de vârf, cum sunt cele de automatică, electronică, telecomunicaţii, maşini şi acţionări electrice. În cei 10 ani de activitate ca secretar ştiinţific al Senatului Universităţii, a contribuit la dezvoltarea bazei materiale a Universităţii (realizarea actualelor corpuri G şi Y – sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică şi al Facultăţii de Arhitectură Navală), la introducerea tehnicii de calcul în activitatea didactică şi de cercetare (încă din anii 1969-1970) şi la implicarea directă a Universităţii în programele de cercetare pentru municipiul Galaţi”.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu