30 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Viziunea elevilor asupra sistemului de învăţământ din România
Viziunea elevilor asupra sistemului de învăţământ din România

După ce un număr de 7.000 de chestionare a fost diseminat elevilor din 20 de judeţe, anumite probleme cât şi soluţii au fost identificate şi incluse în documentul pe care Consiliul Elevilor l-a lansat  la mijlocul săptămânii trecute. Înaintată în faţa principalelor instituţii publice, rezoluţia a fost dezbătută în cadrul Adunării Generale Extraordinare de la Buzău, la care a participat şi reprezentantul Consiliului Judeţean al Elevilor din Galaţi, Iulia Aramă.

Curricula neactualizată, neadaptată la aşteptările, nevoile şi interesele elevilor a fost recunoscută drept primul impediment în sistemul educaţional Românesc. Consiliul Naţional al Elevilor a anunţat că salută o viitoare modificare a curriculei, ce ar trebui să fie mult mai mult axată pe nevoile şi interesele principalilor actori ai sistemului de învăţământ.

Numărul mare de elevi dintr-o clasă, predarea teoretică şi lipsa practicii, lipsa abordării trandisciplinare, accentul ridicat pe materiile de Bacalaureat şi nerespecatarea curriculei sunt alte bariere identificate. O evaluare semestrială a profesorilor de  către elevi în mod secret privind ora de curs şi o evaluare lunară a opiniei elevului privind starea sistemului de învăţământ din România, cât şi o fişă personalizată a fiecărui principal beneficiar al actului educaţiei, în care să fie incluse abilităţile sale, sunt îmbunătăţiri pentru care Consiliul Elevilor militează.

Reprezentativitatea în Consiliul de Administraţie va putea fi îmbunătăţită doar dacă Metodologia de Consiliu de Administraţie este modificată, dacă reprezentantul elevilor este anunţat de viitoarele şedinţe iar deciziile luate sunt publicate la avizierul şcolii.

Un sistem de învăţământ axat pe elevi, în care este respectat Statutul lor, aşa cum prevede şi articolul 80  alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale, unde uniforma să nu fie obligatorie iar în cazul introducerii ei, aceasta să fie oferită gratuit de către şcoală. Mai mult, manualele claselor a XI-a şi a XII-a trebuie să fie distribuite gratuit, numărul absenţelor regândit în cadrul notei la purtare şi să existe posibilitatea schimbării unui profesor.

Ziua Voluntariatului Semestrial, mai multe informaţii legate de activităţile nonformale cât şi parteneriate strategice cu ONG-uri sunt propuneri făcute de reprezentanţii elevilor pentru un sistem educaţional mai avansat.

Problemele abandonului şcolar cât şi a navetiştilor sunt impedimente. Mai mult, sistemul de evaluare şi notare trebuie restricţionat, în opinia elevilor. Excluderea mediilor generale din ciclul gimnzial din a mai fi un criteriu de departajare pentru admiterea în învăţământului preuniversitar cât şi apariţia a două tipuri de Bacalaureat sunt schimbări propuse de principalii actori ai actului educaţional.

Consiliul Elevilor a realizat prin această rezoluţie un pas foarte important în activitatea de reprezentativitate şi apărare a drepturilor elevilor din România. S-a reuşit expunerea poziţiilor ce au la bază nevoile exprimate de elevi, punând bazele unor noi relaţii de parteneriat.

Din noiembrie, anul trecut, preşedintele Consiliului Elevilor Colegiului Naţional "Al.I.Cuza"din Galaţi, Iulia Aramă, a fost aleasă preşedinte a Consiliului Judeţean al Elevilor. Ea deţine în prezent şi funcţia de secretar al Comitetului Regional Executiv Sud-Est, structură de bază a Consiliului Naţional.

Articole înrudite