20 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Anunț Primăria Municipiului Galați - 01 iunie 2023
Anunț Primăria Municipiului Galați - 01 iunie 2023

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați:

- str. Domnească nr. 13, bl. L

- str. Stadionului nr. 17A

1. Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236/307.743, Fax: 0236461460, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoanele de contact: Bădărău Daniela, Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;

2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie supuse vânzării:

- Imobil cu suprafața utilă de 628 mp identificat cu număr cadastral 100298-C1-U157 și a terenului în indiviziune aferent în suprafață de 191,89 mp identificat cu număr cadastral 100298 situat pe strada Domnească nr. 13, bloc L, aparținând domeniului privat al municipiului Galați. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din data 27.04.2023, prețul de pornire fiind de 622.069 euro, fără TVA

- Teren intravilan, în suprafață de 369 mp, situat în strada Stadionului nr. 17A, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 134449, nr. cadastral  134449, liber de construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 807 din data 21.12.2022, prețul de pornire fiind de 193,89 euro/mp, fără TVA.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietele de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei/documentație, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 08.06.2023, ora 14:00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este: 16.06.2023, ora 12:00

4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 20.06.2023, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite