23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Când și cum se poate institui curatela
Când și cum se poate institui curatela

Curatela este o măsură stabilită de către instanța de tutelă în anume cazuri prevăzute de lege. Legiuitorul oferă puterea de a reprezenta o alta persoana care din anumite motive nu poate sau nu are capacitatea necesară pentru a încheia singur acte juridice.

Când se poate institui curatela?

Astfel, conform art. 150 Cod Civil, ,,Ori de câte ori între tutore şi minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, instanţa de tutelă va numi un curator special.”

De asemenea, se poate institui curatela speciala: ,,dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviinţează, instanţa de tutelă va numi un curator special“, potrivit art. 150 alin. (2) Cod Civil

Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale ,,notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanţa de tutelă”.

Cine poate fi numit curator?

Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exerciţiu şi care este în măsură să îndeplinească această sarcină.

Potrivit art. 180 alin. (2)  Cod Civil, modificat prin art. 7 pct. 36 Legea nr. 140/2022 cu prilejul inventarierii, Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin convenție, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice”, dispoziţiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător.

Procedura de instituire

Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111 Cod Civil.

De asemenea, conform art. 182 alin. (2)  Cod Civil ,,Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.”

Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, potrivit alin. (3) din articolul susumeționat, numirea se face cu ,,acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat”.

Ludmila Sprincean - colaborator al C. I. Av. ,,Tănase Ioan Mihai


Articole înrudite