13 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Controlul exercitării tutelei
Controlul exercitării tutelei

În vederea verificării îndeplinirii atribuţiilor cu privire la minor şi la bunurile acestuia de către tutore şi de către consiliul de familie instanţa de tutelă efectuează un control continuu pentru care poate cere colaborarea autorităţilor administraţiei publice, a instituţiilor şi a serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului sau a instituţiilor de ocrotire.
În fiecare an, în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic, tutorele trebuie să prezinte instanţei de tutelă „o dare de seamă” despre modul în care şi-a exercitat atribuţiile cu privire la minor şi la administrarea bunurilor acestuia, cu excepţia cazului în care averea minorului este de mică însemnătate şi instanţa poate autoriza ca acest raport să se facă pe termene mai lungi, care nu vor depăşi 3 ani.
Cu privire la actele sau faptele tutorelui care sunt păgubitoare pentru minor se poate face plângere la instanţa de tutelă, plângere care este soluţionată de urgenţă, prin încheiere executorie.

Încetarea tutelei

Potrivit dispoziţiilor art. 156 Cod civil „(1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menţine situaţia care a dus la instituirea tutelei, precum şi în cazul morţii minorului. (2) Funcţia tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtare de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui”.
În situaţia decesului tutorelui, până la numirea unui nou tutore, moştenitorii vor prelua sarcina tutelei, putând desemna prin procură specială pe unul dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei.
În ceea ce priveşte darea de seamă generală, la încetarea tutelei din orice cauză, tutorele sau moştenitorii acestuia, după caz, trebuie să o prezinte instanţei de tutelă în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării de către instanţa de tutelă, sau, după caz, de la data acceptării moştenirii.
Bunurile minorului care s-au aflat în administrarea tutorelui vor fi predate fostului minor, moştenitorilor acestuia sau noului tutore, după caz, de către tutore, moştenitorii acestuia sau reprezentantul legal, ori, de curatorul special. După predarea bunurilor, verificarea socotelilor şi aprobarea lor, instanţa de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiunea sa.
De reţinut că tutorele poate fi sancţionat cu amendă civilă, în folosul statului, în situaţia îndeplinirii defectuoase a sarcinii tutelei sau în cazul refuzului nejustificat de a continua sarcina tutelei.

Andreea Fleşter - colaborator al C.I.Av.„Tănase Ioan Mihai”


Articole înrudite