25 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 13 iunie 2024
Convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 13 iunie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 193

din 12 iunie 2024

 

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 13 iunie 2024, ora 0930

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru joi, 13 iunie 2024, ora 0930, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Aprobarea modificării contribuției proprii și a Acordurilor de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța în cadrul proiectului ”ESCAPELAND – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”.

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea proiectului „Investiții în dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, care diagnostichează și tratează cancer” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea includerii în Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino“ a obiectivului de investiție «Renovare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi – Pavilion B».

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea includerii în Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino“ a obiectivului de investiție «Corp clădire Spălătorie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați».

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                   Ionel Coca


Articole înrudite