21 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 26 iunie 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 26 iunie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 210

din 20 iunie 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 26 iunie 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 26 iunie 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Unităţii Medico – Sociale Găneşti – judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea comasării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunat㔺i a Compartimentului case nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea comasării Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart”şi a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea continuării desfășurării activității Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați, ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului «Restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Colecțiilor” (fosta Farmacie Ținc) din Galați» și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării etapei a II-a în cadrul Programului Regional Sud - Est 2021-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din PT (Proiect tehnic) pentru obiectivul de investiție „Pista de biciclete în județul Galați pe traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251“.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Actualizarea și completarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2021-2028.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea includerii în Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino“ a obiectivului de investiție «Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi – corp de spital Pavilion B».

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Oficiul Județean de Poștă și Curierat Galați, în vederea organizării ediției nr. 44 a competiției profesional-sportive „Marșul factorilor poștali 2024”, faza județeană.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Băleni prin Consiliul Local al comunei Băleni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Barcea prin Consiliul Local al comunei Barcea, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Bereşti Meria prin Consiliul Local al comunei Bereşti Meria, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Brăhăşeşti prin Consiliul Local al comunei Brăhăşeşti, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Cavadineşti prin Consiliul Local al comunei Cavadineşti, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Fârţăneşti prin Consiliul Local al comunei Fârţăneşti, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Fundeni prin Consiliul Local al comunei Fundeni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027..

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Ghidigeni prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Gohor prin Consiliul Local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Independenţa prin Consiliul Local al comunei Independenţa, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Iveşti prin Consiliul Local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Măstăcani prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Munteni prin Consiliul Local al comunei Munteni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Priponeşti prin Consiliul Local al comunei Priponeşti, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Slobozia Conachi prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Smulţi prin Consiliul Local al comunei Smulţi, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Suceveni prin Consiliul Local al comunei Suceveni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anii şcolari 2024-2025 şi 2025-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Completarea Anexei nr.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 25.06.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca


Articole înrudite