05 OCTOMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Au fost aprobate normele privind restituirea taxelor de poluare auto
Au fost aprobate normele privind restituirea taxelor de poluare auto

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2022 prin care contribuabilii care au achitat: taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi care nu au beneficiat de restituire pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent, în administrarea acestora.
Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2022, respectiv 29 iunie 2022, indiferent de momentul la care s-a achitat taxa, iar cererea de restituire se depune în termen de 5 ani de la această dată.
Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum şi elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare şi numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea sumelor prevăzute în actul normativ mai sus menţionat.
Prin excepţie, în cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului de la momentul plăţii sumelor prevăzute la pct. 1.1 lit. a) -d), din Normele metodologice, denumite în continuare taxe.
În cazul în care numărul de înmatriculare sau numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă, acesta poate depune cererea fără a-l completa.
În situaţia achitării taxelor de către societăţile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai în condiţiile în care contractul de leasing este finalizat.

Baza Legală: Ordin comun al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor nr. 868/1303/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 310/12.04.2023

Articole înrudite