17 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Plata cu cardul a devenit obligatorie pentru toţi comercianţii, din 16 iunie
Plata cu cardul a devenit obligatorie pentru toţi comercianţii, din 16 iunie

Opţiunea de plata cu cardul trebuie să fie asigurată în orice unitate comercială din România. Magazine, persoane fizice autorizate (PFA) sau orice alte tipuri de societăţi comerciale care vând produse sau servicii trebuie să asigure plata cu cardul. Legea care prevede această obligaţie a intrat în vigoare din data de 16 iunie 2024.
Este vorba despre Legea 406/2023 care a intrat în vigoare pe data de 16 iunie şi care prevede: ”Persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (…) au obligaţia de a asigura implementarea şi de a accepta cel puţin un instrument de plată fără numerar”.
Aşadar, acceptarea plăţii fără numerar trebuie implementată de toate persoane fizice şi juridice înregistrate la Registrul Comerţului (conform prevederii alin. (1) din Legea nr. 265/2022), fie că vorbim despre societăţi comerciale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale.
Art. 4 din legea 265/2022  precizează cine trebuie să aplice noile prevederi fiscale:
- persoane fizice autorizate,
- întreprinderi individuale,
- întreprinderi familiale,
- societăţi europene,
- societăţi cooperative,
- societăţi cooperative europene,
- organizaţii cooperatiste de credit,
- grupuri de interes economic,
- grupuri europene de interes economic.
Toate acestea trebuie să se doteze cu POS şi să accepte plata cu cardul.
Aceeaşi lege  mai prevede că magazinele pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar.
Comercianţii trebuie să afişeze la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.
Avansul prevăzut mai sus se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 500 de lei.
Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi.
Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.


Articole înrudite