13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Imigrări Galaţi: Peste 4.000 de permise de şedere eliberate în 2023
Imigrări Galaţi: Peste 4.000 de permise de şedere eliberate în 2023

În cursul anului 2023, poliţiştii din cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Galaţi au gestionat procesarea a 1.644 de cereri de azil şi au soluţionat  1.539 de cereri în etapa administrativă, iar în 122 de cazuri a fost acordată o formă de protecţie din partea statului român. De asemenea, 117 persoane au fost incluse în programele de integrare.
Poliţiştii din cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil (C.R.P.C.S.A.) Galaţi, în anul 2023, au gestionat procesele de înregistrare şi soluţionare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecţiei din partea statului român şi au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecţie.
Competenţa teritorială a centrului se întinde pe raza a 7 judeţe, respectiv Galaţi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Vaslui şi Bacău. Astfel, în perioada de referinţă au fost procesate 1.644 de cereri de azil şi 1.185 de persoane au fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Galaţi.
Un moment de cotitură în activitatea structurii l-a constituit declanşarea conflictului ruso-ucrainean, în data de 24 februarie 2022, care a generat un aflux masiv de imigranţi, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea reprezentând principala poartă de intrare a acestora pe teritoriul României, din zona de competenţă a centrului. A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil şi respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecţie internaţională, precum şi solicitanţii de azil au beneficiat de documente de identitate şi, după caz, de documente de călătorie.
Un alt moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi care a avut drept efect introducerea unei protecţii temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la C.R.P.C.S.A. Galaţi fiind eliberate 4.105 permise de şedere, pe parcursul anului 2023.
Referitor la ţara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecţie din partea statului român, provin, în principal, din state precum Siria, Irak, India, Bangladesh etc.
Totodată, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 21 de cereri.
Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecţie, în perioada de referinţă, 117 persoane au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.
Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanţii de protecţie internaţională, au fost transmise 53 de cereri către alte state membre ale Uniunii Europene.
În perioada analizată, la nivelul structurii noastre au fost demarate 2 (două) obiective de investiţii privind îmbunătăţirea condiţiilor de recepţie şi cazare a solicitanţilor de azil, după cum urmează:
- obiectivul de investiţii „Extinderea capacităţii de cazare şi asistenţă a solicitanţilor de azil Galaţi, prin construcţii pe structură metalică şi modernizarea/realizarea împrejmuirii existente”, astfel încât la nivelul centrului capacitatea de cazare a fost mărită cu încă 300 de locuri. Totodată, au fost create şi noi spaţii de lucru pentru poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea la acestă structură.
- obiectivul de investiţii „Creşterea capacităţii autorităţilor române de a oferi condiţii de recepţie conform SECA”, realizat cu sprijinul Agenţii Uniunii Europene pentru Azil la C.R.P.C.S.A. Galaţi prin care au fost construite 3 grupuri modulare, creând noi spaţii de lucru şi noi spaţii de cazare a străinilor.
"Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naţionale şi internaţionale, creşterea capacităţii actorilor relevanţi în susţinerea procesului de integrare socială a străinilor, precum şi implementarea mecanismului de asigurare a solidarităţii între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecţie, rămân acţiunile noastre prioritare", transmite Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Galaţi.


Articole înrudite