13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
ITM Galaţi, nereguli şi amenzi în domeniul pază şi protecţie
ITM Galaţi, nereguli şi amenzi în domeniul pază şi protecţie

În perioada 22.02-01.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi au desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi de Protecţie şi Gardă, cod CAEN 8010.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea angajatorilor care desfăşoară activităţi de protecţie şi gardă, privind respectarea prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie; eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi au efectuat 18 controale şi au aplicat un număr de 8 sancţiuni contravenţionale din care 5 avertismente şi 3 amenzi în valoare totală de 4.500 lei pentru următoarele neconformităţile constatate în domeniul relaţiilor de muncă: neacordarea sporului pentru munca prestată pe timp de noapte; lipsa evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi şi neconsemnarea orele de început şi de sfârşit ale programului de lucru în documentele de evidenţă a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat. Pentru nerespectarea prevederilor legale şi a neconformităţilor constatate, inspectorii de muncă au dispus 19 măsuri pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare, potrivit ITM Galaţi.

Angajatori care s-au jucat cu focul

În acest context amintim că, în perioada 06.02-16.02.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi au desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor care desfăşoară activităţi de fabricare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare, a articolelor pirotehnice şi pentru verificarea modului de respectare, de către aceştia, a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă.

Motivarea campaniei: "Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea de fabricare, deţinere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice se impune intensificarea acţiunilor de control la agenţii economici care desfăşoară aceste activităţi."

Obiectivele generale ale campaniei au fost: identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de fabricare, deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice, privind respectarea prevederilor legale în vigoare; eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi au controlat 27 de angajatori şi au aplicat un număr 8 de sancţiuni contravenţionale din care 7 avertismente (din care 5 în domeniul relaţiilor de muncă şi 2 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) şi o amendă în valoare totală de 4.000 lei (în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lipsa autorizaţiei pentru comercializarea produselor pirotehnice) şi au dispus 14 măsuri cu termen concret de realizare pentru remedierea deficienţelor constatate.

Deficienţe frecvent constatate: nu se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor perioadele de suspendare ale contractelor individuale de muncă, cu respectarea termenului legal de transmitere; nu se ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi şi nu se consemnează orele de început şi de sfârşit ale programului de lucru în documentele de evidenţă a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat; lipsa autorizaţiei pentru comercializarea produselor pirotehnice; instruire deficitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; organizarea necorespunzătoare a activităţii de prevenire şi protecţie, potrivit ITM Galaţi.


Articole înrudite